Efter filmen

Här kommer ett lektionsförslag för hur man kan arbeta efter att man sett en faktafilm.

På vår skola har vi tillgång till många filmer genom Mediawebben     Jag använder mig ofta av film som komplement till vår huvudbok i SO. Nästan alltid ser vi en film innan vi läser om samma sak i boken, för då är tröskeln betydligt lägre att ta sig över för den som på ett eller annat sätt har svårigheter eller motstånd till att läsa. Och eleven har den viktiga förförståelsen med sig in i läsningen.

Här har mina 3:or fått se en film om Bronsåldern. Sedan fick de pussla ihop frågorna med svaren.

En bra övning för att följa upp filmen är att låta eleverna (i par) pussla ihop frågor och svar som hör till filmen. Många filmer som
Finns på mediawebben har en lärarhandledning och ofta finns det med frågor och svar.

Då brukar jag skriva ut dem, klippa isär och låta eleverna pussla ihop. Det blir en lektion som innehåller både repetition av filmens fakta, lästräning och resonerande och diskuterande med en klasskompis.

Man skulle också kunna dela ut frågorna och svaren i klassen. Sen läser eleverna upp lapparna och den som har frågan/svaret som hör till, läser upp sin lapp.


Prenumerera på nya blogginlägg

WorldReadAloudDay in Stensele!

Idag firade vi WorldReadAloudDay i Stensele tillsammans med många, många andra runt om i världen. Vi högläste på alla lektioner oavsett ämne och det fortsatte in på fritids under eftermiddagen.

Vi högläste giganter som Astrid Lindgren och HC Andersen,
skrattade tillsammans med en ALMA-pristagare och åkte buss med en debutant. Prövade att skapa förståelse för kunskapskraven i idrott (med blandade resultat), klurade på en mattesaga och lyssnade på en tomtesaga, häpnade över en bronsålderstext och levde oss in i ett vikingaäventyr,
såg hur tre grisar vandrade iväg ur sin saga och sörjde en prinsessa som var död! Lyssnade och gissade på många olika svenska djur, gick vilse i skogen med ett gäng osäkra tonåringar och
lärde oss att vi aldrig,
absolut aldrig
ska kissa i en älvring.


Prenumerera på nya blogginlägg

Koka älgens magsäck och ät den!

Stenåldern.

Finns det något tacksammare ämne i skolan att arbeta med? Jag tror inte det. Elevernas entusiasm och nyfikenhet är på topp.

Älgen – inte renen som kanske många tror, var det djur som var absolut viktigaste födan för stenåldernsmänniskan här uppe i Lappland/Västerbotten.

Jag valde att skriva instruerande text med eleverna för att knyta ihop säcken för jägarstenåldern. Den idén stötte jag på för första gången när jag lyssnade på Adrienne Gear i Stockholm. Hon har även skrivit en bok som heter Att skriva faktatexter och där kan man läsa mer om detta.

Det går kort ut på att helt enkelt skriva en instruktion för det ämnet man har jobbat med. Rubriken på våra texter blev:

Hur man blir en jägarstenåldersmänniska

Vi började med att fylla i en stödmall, där vi samlade viktiga innehållsord i olika kategorier.

Därefter gjorde jag en minilektion för att påminna dem (vi har skrivit liknade texter i 1:an) om skillnaden mellan beskrivande text och instruerande text.

Här har jag härmat Adriennes lektion, fast bytt ut henne mot mig själv.

Nästa lektion började vi först gemensamt och jag skrev ner några elevexempel på tavlan, för dem som behövde exempel att härma.

När alla är färdiga kommer de att få läsa upp texterna för varandra och ta hem som visa-vad-du-lärt-dig-i-skolan-läxa.


Prenumerera på nya blogginlägg

Stötta tankarna

Göran Svanelid skriver: ”Genom färdiga stödmallar får eleverna hjälp med att sortera och strukturera tankar och information. Stödmallarna är till nytta för alla elever, men speciellt för de elevgrupper som har problem att skapa ordning bland menig med texter, tankar, problem fakta och begrepp” (De fem förmågorna i teori och praktik, 2014:97)

Jag gillar verkligen att jobba med stödmallar, men det är ändå inte så lätt som det ser ut. Eleverna måste få lära sig hur man ska läsa av och fylla i stödmallen och därför är det viktigt att det är relativt enkelt från början.

Jag brukar introducera stödmallar när jag jobbar med de tre världsreligionerna på lågstadiet. När vi har läst texter och sett film hjälps vi åt att fylla i mallen (på Smartboarden). Sedan får de fylla i en egen.

Nästa stödmall jag ska introducera kommer att innehålla högtider och berättelser från de tre religionerna.

Jag tycker alla borde prova att arbeta med stödmallar om man inte har gjort det tidigare, men glöm inte att börja enkelt, så att eleverna blir bekanta med modellen.


Prenumerera på nya blogginlägg