Läsanalys!

I boken ”Vägen till skriftliga omdömen” beskriver Anne-Marie Körling ett arbetsredskap som hon kallar för läsanalys. Jag har provat det ett tag och det hjälper mig att se mina elevers läsutveckling och på så sätt ge mig feedback på hur jag ska utveckla min undervisning.

Så här gör man:

”Kopiera en sida ur elevens självständiga läsning, eller en kopia av läxan, faktaboken. Då eleverna är införstådda i arbetet gör de själva underlaget.

Då eleven läser sin text i boken följer läraren med i sin kopia.

Notera varje sak du önskar samtala med eleven om.

Notera korrekt läsning vid varje rad med ett ok.

Ringa in ord som du vill undersöka hur eleven förstår.

Skriv in de korrigeringar eleven gör under sin läsning – då eleven självkorrigerar sin läsning notera med SK.

Utveckla din förmåga att anteckna under läsningen.

Då du är klar med dina noteringar, samtal med eleven, låt eleven vara den som berättar om sin läsning. Om eleven letar egna brister och fel har du att göra med en elev som behöver all uppmuntran och bekräftelse. Då ska ditt lärargensvar verka för det positiva. Att lära sig läsa kan vara känsligt. Varsamhet och respekt för elevens prestationer är lärarens ansvar.

Betrakta dig själv som lärande; undersöka och upptäcka, utveckla och undra är dina lärande förutsättningar för att utveckla undervisning.”

(Körling, 2009, s.135)

Jag har inte ännu inte utvecklat min förmåga att anteckna så mycket under läsningen, det blir mest OK och SK. Men det jag har upptäckt är att eleverna har blivit mer uppmärksamma på att de självkorrigerar sig och att det är något bra, eftersom man då har insett att man har läst fel och gör något åt det.

Under en en lektion där klassen hade parläsning, frågade jag två elever hur de tyckte att det gick. Då svarade den ena eleven:

-Olle rättade sig själv flera gånger när han läste!

-Gjorde han en SK?

-Ja!

Idag hittade jag öppna lärande frågor på Körlings ord, som jag tänker att man kan använda när man gör läsanalyser med eleverna.

 • Vet du var någonstans i texten du får svårigheter?
 • Vet du vilket ord som du har svårt att förstå?
 • Vilka ljud tycker du är svåra?
 • Hur gör du för att förstå?
 • Hur gör du för att förstå ordet?
 • Vilka strategier har du för att lösa din läsning?
 • Hur gör du för att lista ut vad ord eller meningar betyder?
 • Vad gör du då du försökt men inte kan eller förstår?
 • Du stannade upp här? Vet du varför?
 • Du läste detta ord igen utan att staka dig, kan du berätta hur du kan det då du ser det igen? Första gången ljudade du ihop ordet, nu läser du det flytande? Berätta!
 • Hur skulle du vilja ha hjälp?
 • Vilken hjälp skulle du önska dig?
 • Vad kan jag som lärare göra för dig?
 • Vad kan en klasskamrat hjälpa dig med?

Dessa frågor kommer jag att ha bredvid mig nästa gång jag gör en läsanalys!

 

 

Mittimellanperfekt!

Under vårterminen har jag och mina elever haft ett samarbete med skolans 5-årsgrupp varje tisdag. Efter omsorgsfullt val av litteratur, (ibland av mig, ibland av eleverna) fick de öva på att läsa texten högt för varandra under ca två lektioner. Om jag hade valt texten läste jag den alltid högt för dem en gång, innan de fick prova att läsa den själva. När de valde, blev det oftast en bok eller saga de redan hade läst själva många gånger. Sedan var det dags att ta sina böcker under armen och knata iväg till de förväntansfulla 5-åringarna. Eftersom det fanns fler 5-åringar än 2:or fick de oftast läsa för två barn var. Efter varje lästillfälle berättade 5-åringarna för sin pedagog om vad de tyckte om läsningen och vad 2:orna kunde tänka på tills nästa gång. Lite som ”two stars and a wish”, fast vi kallade det inte för det. Hon skrev ner allt de sa och lämnade över det till oss samma dag! Det blev verkligen dagens höjdpunkt när vi samlades i ring och jag läste upp vad alla 5-åringar hade sagt.

Från början var de ganska ”hårda domare” och tyckte att 2:orna läste för fort eller för långsamt. Men efter några veckor började bedömningarna låta så här:

 • Hon läste sakta och bra.
 • Hon kan tänka på att läsa så nästa gång.
 • Han läste lagom långsamt så man hörde vad han sa.
 • Det kändes jättebra i kroppen när han läste för mig.
 • Jag vill att han ska läsa för mig mera.
 • Hon läste mittimellanperfekt!
 • Det var bra för han var så bra.
 • Hon läste sakta och bra.

Skanna 1

Anna Kaya skrev på twitter att kamratrespons kan ge mer effekt än om en lärare undervisar en elev, att lära i samarbete och vikten av interaktion! Det känns som vi verkligen fick till det i det här projektet trots att våra kamratbedömare endast var 5 år gamla!

IMG_0154

 

 

 

Jag lär mig koppla!

Jag erkänner.

Jag var en sådan där lärare som fokuserade alldeles för mycket på målen i läroplanen. Trots att jag fick lära mig på lärarhögskolan att jag bara skulle planera lektionerna utifrån strävansmålen, så hamnade jag med blicken i uppnåendemålen och fastnade oftast där.

Sedan kom Lgr 11. Förmågor, centralt innehåll och kunskapskrav. Gissa var jag riktade min blick mot mest? Trots att jag egentligen inte ville, så blev det ofta så i alla fall.

Därför är det så roligt att prova detta omvända sätt att närma sig läroplanens texter.

 1. Tänk på något du gjort under dagen.
 2. Läs igenom läroplan och kursplan och se om du kan koppla det ni har gjort till något i texten.

Så här blev min lista idag:

 • kommunikation lärare⇄elev
 • kommunikation elev⇄elev
 • samarbete
 • utveckling av talspråket
 • utveckling av handstil
 • elevgissningar
 • elevantaganden
 • egna åsikter
 • kreativitet
 • varierat språk
 • gemensam läsning av en sångtext
 • begreppet relation (vad tror du Herman och tanterna har för relation?)
 • individualisering

En bra dag, helt enkelt!

Boka dig!

Jag var nyligen i Stockholm och lyssnade på LäsAmbassadören Johan Unenge. Där gav han förslag på hur man kunde få barn och ungdomar att läsa mer. Ett av förslagen var att man kunde skriva en personlig läsprofil och ge den till skolbibliotekarien. Nästa gång man ses får man då tillbaka en trave böcker som förhoppningsvis passar just dig. Eftersom jag arbetar på ett liten skola  har vi ingen skolbibliotekarie, men vi har ett kommunbibliotek med hjälpsam personal, som jag ofta anlitar. Idag berättade jag om Johans förslag, så i höst ska vi ”Boka oss” allihop!

Skärmavbild 2013-05-27 kl. 18.02.13

(Bilden kommer från Johan Unenges PP, Läs & skrivdagen 17 maj 2013)

Vad innehöll dagen?

Idag har vi tillverkat eget papper. Jag jobbade med två i taget och de andra eleverna satt och jobbade i olika smågrupper. Några läste för varandra, några arbetade i matteboken tillsammans, några skrev brev och några arbetade med ett gemensamt skrivprojekt. Det var så roligt och eleverna var väldigt engagerade. Dagen innan hade vi förberett genom att riva sönder tidningspapper och lägga det i blöt. Jag upplever en extra spänning hos eleverna när man påbörjar ett arbete som inte blir färdigt direkt, de får chansen att se fram emot något och kanske är det en känsla som har blivit en bristvara i vår snabba och ständigt tillgängliga värld vi lever i.

Vi började dagen med att se en elevfilm om papperstillverkning som vi hittade på YouTube. Det blev extra spännande när andra barn visade hur man skulle göra! Vi höll på hela dagen, några elever stannade inne på lunchrasten, eftersom de så gärna vilja göra ännu fler papper.

969025_465330336892818_447192479_n

 

När vi samlades för att avsluta dagen fick alla säga en mening om vad dagen innehöll. Den idén har jag fått av Anne-Marie Körling och hon skriver om det på sin blogg. Det handlar om viktiga saker som Körling säger, om demokrati och yttrandefrihet och jag som lärare skriver ner allt de säger och ändrar ingenting. Alla får rätt att yttra sig och jag får en lista över dagens innehåll och lärande.

DAGEN INNEHÖLL:

Dagen innehöll engelska.
Dagen innehöll papper.
Dagen innehöll grupparbete med T.
Dagen innehöll läsning.
Dagen innehöll matte.
Dagen innehöll troll.
Dagen innehöll kladd!
Dagen innehöll jag.
Dagen innehöll geggamojja som såg ut som hjärnsmet.
Dagen innehöll papper.
Dagen innehöll pappersmassa.
Dagen innehöll samarbete.
Dagen innehöll papper, papper, papper…

Och när jag summerar vad dagen innehöll kopplat till läroplanen fick jag den här listan:

 • Dagen innehöll yttrandefrihet, demokrati, nyfikenhet, kreativitet.
 • Eleverna fick möjlighet att ta initiativ och ansvar genom att några arbetade självständigt och några arbetade tillsammans.
 • Dagen innehöll ett historiskt perspektiv och miljöperspektiv.
 • Dagen innehöll skapandet av gemensamma upplevelser som främjar den harmoniska utvecklingen.
 • Dagen innehöll skapande i bild.
 • Dagen innehöll möten med skönlitteratur.
 • Dagen innehöll möten med engelska texter.
 • Dagen innehöll läsförståelsestrategier.

Heja oss!