Jag lär mig koppla!

Jag erkänner.

Jag var en sådan där lärare som fokuserade alldeles för mycket på målen i läroplanen. Trots att jag fick lära mig på lärarhögskolan att jag bara skulle planera lektionerna utifrån strävansmålen, så hamnade jag med blicken i uppnåendemålen och fastnade oftast där.

Sedan kom Lgr 11. Förmågor, centralt innehåll och kunskapskrav. Gissa var jag riktade min blick mot mest? Trots att jag egentligen inte ville, så blev det ofta så i alla fall.

Därför är det så roligt att prova detta omvända sätt att närma sig läroplanens texter.

 1. Tänk på något du gjort under dagen.
 2. Läs igenom läroplan och kursplan och se om du kan koppla det ni har gjort till något i texten.

Så här blev min lista idag:

 • kommunikation lärare⇄elev
 • kommunikation elev⇄elev
 • samarbete
 • utveckling av talspråket
 • utveckling av handstil
 • elevgissningar
 • elevantaganden
 • egna åsikter
 • kreativitet
 • varierat språk
 • gemensam läsning av en sångtext
 • begreppet relation (vad tror du Herman och tanterna har för relation?)
 • individualisering

En bra dag, helt enkelt!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *