Läsanalys!

I boken ”Vägen till skriftliga omdömen” beskriver Anne-Marie Körling ett arbetsredskap som hon kallar för läsanalys. Jag har provat det ett tag och det hjälper mig att se mina elevers läsutveckling och på så sätt ge mig feedback på hur jag ska utveckla min undervisning.

Så här gör man:

”Kopiera en sida ur elevens självständiga läsning, eller en kopia av läxan, faktaboken. Då eleverna är införstådda i arbetet gör de själva underlaget.

Då eleven läser sin text i boken följer läraren med i sin kopia.

Notera varje sak du önskar samtala med eleven om.

Notera korrekt läsning vid varje rad med ett ok.

Ringa in ord som du vill undersöka hur eleven förstår.

Skriv in de korrigeringar eleven gör under sin läsning – då eleven självkorrigerar sin läsning notera med SK.

Utveckla din förmåga att anteckna under läsningen.

Då du är klar med dina noteringar, samtal med eleven, låt eleven vara den som berättar om sin läsning. Om eleven letar egna brister och fel har du att göra med en elev som behöver all uppmuntran och bekräftelse. Då ska ditt lärargensvar verka för det positiva. Att lära sig läsa kan vara känsligt. Varsamhet och respekt för elevens prestationer är lärarens ansvar.

Betrakta dig själv som lärande; undersöka och upptäcka, utveckla och undra är dina lärande förutsättningar för att utveckla undervisning.”

(Körling, 2009, s.135)

Jag har inte ännu inte utvecklat min förmåga att anteckna så mycket under läsningen, det blir mest OK och SK. Men det jag har upptäckt är att eleverna har blivit mer uppmärksamma på att de självkorrigerar sig och att det är något bra, eftersom man då har insett att man har läst fel och gör något åt det.

Under en en lektion där klassen hade parläsning, frågade jag två elever hur de tyckte att det gick. Då svarade den ena eleven:

-Olle rättade sig själv flera gånger när han läste!

-Gjorde han en SK?

-Ja!

Idag hittade jag öppna lärande frågor på Körlings ord, som jag tänker att man kan använda när man gör läsanalyser med eleverna.

 • Vet du var någonstans i texten du får svårigheter?
 • Vet du vilket ord som du har svårt att förstå?
 • Vilka ljud tycker du är svåra?
 • Hur gör du för att förstå?
 • Hur gör du för att förstå ordet?
 • Vilka strategier har du för att lösa din läsning?
 • Hur gör du för att lista ut vad ord eller meningar betyder?
 • Vad gör du då du försökt men inte kan eller förstår?
 • Du stannade upp här? Vet du varför?
 • Du läste detta ord igen utan att staka dig, kan du berätta hur du kan det då du ser det igen? Första gången ljudade du ihop ordet, nu läser du det flytande? Berätta!
 • Hur skulle du vilja ha hjälp?
 • Vilken hjälp skulle du önska dig?
 • Vad kan jag som lärare göra för dig?
 • Vad kan en klasskamrat hjälpa dig med?

Dessa frågor kommer jag att ha bredvid mig nästa gång jag gör en läsanalys!

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *