Hej – jag läser för dej!

Snart är det dags för alla 2:or att gå en trappa ner och knacka på hos skolans 5-årsgrupp. Det känns väldigt roligt att vi även detta lärår ha ett läsprojekt tillsammans med dem.

Förra terminen gjorde 5-åringarna en form av muntlig kamratbedömning och deras pedagog skrev ner alla kommentarer och återkopplade till oss samma dag. Det var verkligen dagens höjdpunkt att få läsa vad 5-åringarna tyckte och hur de upplevde lässtunden. Från början var det ganska många kommentarer som påpekade att 2:orna hade läst för fort, men för varje tillfälle minskade de kommentarerna och istället blev det mer av:

  • Hon läste sakta och bra.
  • Hon kan tänka på att läsa så nästa gång.
  • Han läste lagom långsamt så man hörde vad han sa.
  • Det kändes jättebra i kroppen när han läste för mig.
  • Jag vill att han ska läsa för mig mera.
  • Hon läste mittimellanperfekt!
  • Det var bra för han var så bra.

I år tänkte jag utveckla detta projekt genom att så småningom (de behöver bli lite varma i kläderna först) låta 2:orna använda en av de lässtrategier som vi har arbetat med. Eftersom jag just nu tillsammans med kollegorna arbetar med Barbro Westlunds bok om läsförståelse, tänker jag låta tvåorna agera ”läsförståelsepedagoger” när de ska högläsa. De ska få i uppgift att förbereda sin läsning genom att antingen använda framsidan på boken eller märka ut något speciellt ställe i boken. Där ska de stanna upp och låta 5-åringarna få fundera på vad som ska hända. Mina 2:or har tränat många gånger på den strategin och de vet att det är en strategi en expertläsare använder sig av.

Hej – jag läser för dej!

 

 

Att tala med eleverna om lärandet!

För några dagar sedan hittade jag en länk på Anna Kayas blogg. Den tog mig till The Reading & Writing project. Där hittade jag en sida med bilder på olika slags klassrumslistor (Reading Classroom Charts). Det var en lista som jag fastnade extra mycket för och den handlade om lärande och att få igång tankar och diskussioner kring elevernas lärande.

Det stod inte hur läraren som hade gjort listan arbetade med den, men jag tänker mig att man kan använda en eller kanske fler av punkterna åt gången efter att man avslutar ett arbetsområde, läst en text gemensamt, eller enskilt (skönlitterära men kanske framför allt sakprosa) eller efter en film. Diskussionen kan genomföras i helklass, grupper, pardiskussioner eller varför inte som frågan till en utgångsbiljett.

Men varför göra en lista? Man kan väl ställa frågor till eleverna utan att hänga upp en synlig lista på väggen? Jo, men jag tänker att vitsen med att göra en lista och hänga upp den i klassrummet är både en hjälp för läraren att komma ihåg, men kanske fram för allt för att synligöra för eleverna att det är viktigt att  prata om det vi lärt oss, det vi lär oss och det vi ska lära oss!

20131101-193806.jpg

Bilden är gjord i appen Comic Life.