Hej – jag läser för dej!

Snart är det dags för alla 2:or att gå en trappa ner och knacka på hos skolans 5-årsgrupp. Det känns väldigt roligt att vi även detta lärår ha ett läsprojekt tillsammans med dem.

Förra terminen gjorde 5-åringarna en form av muntlig kamratbedömning och deras pedagog skrev ner alla kommentarer och återkopplade till oss samma dag. Det var verkligen dagens höjdpunkt att få läsa vad 5-åringarna tyckte och hur de upplevde lässtunden. Från början var det ganska många kommentarer som påpekade att 2:orna hade läst för fort, men för varje tillfälle minskade de kommentarerna och istället blev det mer av:

  • Hon läste sakta och bra.
  • Hon kan tänka på att läsa så nästa gång.
  • Han läste lagom långsamt så man hörde vad han sa.
  • Det kändes jättebra i kroppen när han läste för mig.
  • Jag vill att han ska läsa för mig mera.
  • Hon läste mittimellanperfekt!
  • Det var bra för han var så bra.

I år tänkte jag utveckla detta projekt genom att så småningom (de behöver bli lite varma i kläderna först) låta 2:orna använda en av de lässtrategier som vi har arbetat med. Eftersom jag just nu tillsammans med kollegorna arbetar med Barbro Westlunds bok om läsförståelse, tänker jag låta tvåorna agera ”läsförståelsepedagoger” när de ska högläsa. De ska få i uppgift att förbereda sin läsning genom att antingen använda framsidan på boken eller märka ut något speciellt ställe i boken. Där ska de stanna upp och låta 5-åringarna få fundera på vad som ska hända. Mina 2:or har tränat många gånger på den strategin och de vet att det är en strategi en expertläsare använder sig av.

Hej – jag läser för dej!

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *