Matematik och läsförståelsestrategier

På Facebook finns en grupp som heter ”En läsande klass” (som hör ihop med hemsidan En läsande klass). Den fullkomligt bubblar och kokar av nyfikna och vetgiriga lärare i alla stadier. Där delade Marie Andersson (kanske mer känd som Öpedagogen) med sig av sina tankar kring läsförståelsestrategier och matematik och hon hade skrivit ett förslag på hur man kunde använda strategierna när man ska börja ett nytt arbetsområde i matematik. Jag gillade verkligen hennes idéer och kände direkt att jag ville prova det. Men eftersom vi just nu fokuserar på strategin ”ställa frågor” valde jag att bara utgå från strategierna ”förutsäga” och ”ställa frågor” den här första gången.

Jag plockade fram våra bilder med Futura och Curioso (vi använder Josef Sahlins bilder för jag tycker de är så fina!) och berättade att vi skulle göra lite annorlunda mot hur vi brukar göra när vi inleder ett nytt arbetsområde. Sedan fick eleverna bläddra igenom kapitlet och kolla på bilderna och rubrikerna och sedan säga vad de trodde kapitlet skulle handla om och jag skrev ner allt de sa. Vi fick en bra diskussion om talsorter och ordet ”plus” kontra ”addition”.

Därefter fick de återigen kolla igenom kapitlet och nu med fokus på frågor och nyfikenhet. Vad vill du veta mer om? Är det någon bild som du undrar över? Först gick det lite trögt, men när de märkte att jag förutsättningslöst skrev ner deras frågor utan att värdera dem, så började de bombardera mig med frågor! Varför är det olika färger på siffrorna? Vad ska man göra i rutan på sidan 50? Jag vill veta mer om sidan 49. Vad gör hon i kassan på sidan 43? Sjunger hon karaoke? osv. Inga kluriga matematiska frågor kan man tycka, men det var deras frågor och deras nyfikenhet och där måste man börja. Jag gjorde inte så mycket av deras frågor mer än att skriva upp dem. Men nästa gång kommer jag absolut låta eleverna tränga djupare ner i sina frågor – genom att jag utmanar dem med följdfrågor och att de får prata mera sinsemellan om sina frågor.

Protokollet ska jag plocka fram när vi har arbetat klart med detta område och det är dags för självvärdering av de mål som vi hade. Har du fått svar på dina frågor? Vad tycker du vad det viktigaste du fick lära dig? Hur kan du visa det för mig?

Tack Marie, det här arbetssättet kommer jag absolut fortsätta att använda och utveckla tillsammans med mina elever!

Matematik ❤️ Läsförståelsestrategier = SANT

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *