Gräva djupare med frågor

Kapitlet ”Gräva djupare med frågor” i boken Tankens mosaik återkommer jag ständigt till. I kapitlet får man följa ett klassrumsprojekt (som pågår i sex veckor) i en 1:a där man arbetar med strategin – att ställa frågor. De fyra övergripande målen för projektet är:

  • bli medveten om frågor de har om texten före, under och efter det att de läser en bok eller lyssnar till någon som läser högt
  • använda frågor för att klargöra vad texten betyder, undra över texten som följer, fundera över författarens syfte, stil, bokens innehåll och format
  • förstå att vissa frågor kan besvaras med hjälp av texten medan andra måste kopplas till läsarens bakgrundskunskap
  • diskutera hur frågorna bidrar till att man koncentrerar sig på texten och begriper den

I slutet av kapitlet finns en sammanställning över vad man ska tänka på och hur man kan göra när man ska börja undervisa elever i att ställa frågor. Man kan till exempel:

  • tala med barnen om varför läsare ställer frågor, om hur frågorna hjälper dem att fatta på ett djupare plan, och hur de använder frågor inom andra ämnen och i livet utanför skolan
  • utforma dina frågor kring bilderböcker eller andra korta texter under flera dagar
  • gör tydlig skillnad på mellan att läsa högt och tänka högt när du visar barnen hur det går till
  • koncentrera dig på barnens frågor före, under och efter läsningen när du har lässamtal med barnen; be eleverna peka ut ställen i texten där de har haft frågor

En av de första frågorna läraren ställer till eleverna under projektet (efter att hon högläst den första boken) handlade om vad författaren ville att läsaren skulle känna efter att de läst boken.

I morgon kommer jag att ställa den frågan innan vi fortsätter att läsa vår högläsningbok Bröderna Lejonhjärta: Vad tror du Astrid Lindgren vill få oss att känna när vi läser hennes bok?

20131116-181027.jpg

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *