Vi samlar frågor!

Vi samlar frågor. På en vägg i klassrummet har jag gjort en ”frågetavla” där vi samlar alla frågor vi har kring texter vi läser i klassrummet. Tavlan är indelad i olika frågerutor. Så när jag eller en elev har en fråga skriver vi ner den på en post-it. Därefter diskuterar vi vilken sorts fråga det är och sätter in den på rätt ställe på tavlan. Idén har jag fått från kapitlet ””Gräva djupare med frågor”” ur boken Tankens Mosaik, men jag har gjort om deras ”frågetavla” så att den ska passa oss bättre. Keene och Zimmermann skriver att erfarna läsare ställer frågor för att:

  • klargöra innebörden
  • fundera över den text som återstår
  • bedöma författarens syfte och bokens stil, innehåll eller format
  • leta upp ett specifikt svar i texten eller begrunda retoriska frågor som texten inspirerar till (Keene & Zimmerman 2003, s139)

Genom att synliggöra våra frågor vill jag uppmuntra eleverna att ställa egna spontana frågor och på ett tydligare sätt hjälpa dem att förstå att det finns olika sorters frågor med olika sorters syften.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *