Rätta böcker – leta efter rätt!

Mina elever har längtat efter en ”svenskabok”. Jag har inte haft någon på väldigt länge, men i slutet av förra terminen fick de en som de genast slängde sig över.Vi jobbar i den när jag till exempel vill jobba enskilt med en eller fler elever och de övriga behöver kunna jobba självständigt en stund (de frågar varandra, när någon behöver hjälp). Idag tog jag hem böckerna för ”rättning”. Fast jag gillar inte detta med rätt-fel utan tror ju på att lyfta fram det eleverna kan (det är Anne-Marie Körling som har inspirerat mig i detta tänkesätt, till exempel i hennes bok ”Vägen till skriftliga omdömen”). Så jag tog på mig mina ”letarättglasögon”och skrev upp allt det jag såg att eleven kan och har lärt sig, så här långt. Mina ”letafelglasögon” har jag gömt undan på obestämd tid…

20140117-201125.jpg

Att hjälpa elever att hitta en bok!

Idag hade vi bibliotek på schemat. Så här inledde jag den stunden, ett tips jag fått av Anne-Marie Körling.

Jag plockade på mig lika många böcker som jag har elever. Vi satt oss i en ring och jag tog en bok ur högen. En elev fick säga en siffra och så slog jag upp den sidan och läste. Sedan kollade vi lite på framsidan och baksidan. Sedan gjorde vi så med alla böckerna. Det tog ca 15 minuter. De flesta av böckerna ligger i en skolväska på väg hem i detta nu!

20140116-135338.jpg

Vad hade hänt om de inte hade uppfunnit hjulet..?

Idag startade vi upp vårt arbete om Bronsåldern. Jag hade hittat en text (en provlektion från Sanomas läromedel Läsdax) om hällristningar och hjultillverkning både i Sverige och i Egypten. Upplägget för lektionen såg ut så här:

  1. Vad vet du om bronsåldern? Vad vet du om hällristningar? Diskussion om vad vi redan vet med hjälp av EPA (ensam-par-alla).
  2. Vad ser du? Vi tittat på bilderna och alla får benämna det de ser.
  3. Gemensam läsning av rubrik och bildtext. Vad tror du texten kommer att handla om?
  4. Vad skulle du vilja ha reda på genom att läsa den här texten? Jag skriver ner elevernas frågor på tavlan och eleverna får skriva ner sina frågor i sin Forntidsbok.
  5. Gemensam läsning av texten!

Före läsningen

De fick fundera över vad de visste om bronsåldern och hällristningar enligt EPA-metoden. Därefter tittade vi på bilderna till texten vi skulle använda. Eftersom texten fanns på webben kopplade jag datorn till projektorn. De fick säga vad de såg och vad de trodde att de såg. Därefter jämförde vi likheter och skillnader mellan de två bilderna (en av de analysförmågor vi har arbetat med). Därefter läste vi rubriken och bildtexten och eleverna fick gissa vad de trodde texten skulle handla om. Jag läste de två första meningarna och sedan fick de berätta vad de skulle vilja veta när de läser texten. Jag skrev ner deras frågor på tavlan och sedan fick de skriva i sin Forntidsbok.

Under läsningen

Därefter läste jag texten, den var förstorad till A3 och uppställd på ett stativ. Eleverna satt framför på stolar i en halvcirkel. Jag upplevde en stor koncentration när jag läste och jag tror det beror på all förberedelse innan läsningen. De var helt enkelt taggade på att få veta vad som stod i texten eftersom de ville ha svar på sina egna frågor.

Efter läsningen

Efteråt diskuterade vi texten och om de fick svar på det de hade tänkt. Efter en stund säger en elev: Vad hade hänt om de inte hade uppfunnit hjulet? Jag skrev upp frågan på tavlan och eleverna började genast funderar kring vilka saker som har hjul och de insåg ganska snabbt hur viktig och värdefull denna uppfinning är! Som slutuppgift fick de återigen skriva i sin Forntidsbok. De som ville fick använda denna stödmening när de skrev: Jag har lärt mig att/hur…

Från och till under hela lektionen pratade vi om varför vi gör gissningar och ställer frågor till/om texten (”vi blir expertläsare!”) och vi tittade på våra bilder med de två läsförståelsestrategierna förutspå och ställa frågor (vi använder Josef Sahlins bilder). Vi pratade även om vilka olika slags frågor man kan ställa (på-ytan-frågor, under-ytan-frågor, på-botten-frågor/livsfrågor).

Vi kommer att fortsätta arbeta med texten på svenskan och då ska vi använda den för att bland annat leta efter ljudstridig stavning (j-ljud med hj, gj och g).

 

Innan vi läser…

I morgon ska vi läsa en faktatext om hällristningar från bronsåldern. Mitt upplägg blir så här:

1. Vad vet du om bronsåldern? Vad vet du om hällristningar? Diskussion om vad vi redan vet med hjälp av EPA (ensam-par-alla).
2. Vad ser du? Vi tittat på bilderna och alla får benämna det de ser.
3. Gemensam läsning av rubrik och bildtext. Vad tror du texten kommer att handla om?
4. Vad skulle du vilja ha reda på genom att läsa den här texten? Jag skriver ner elevernas frågor på tavlan och eleverna får skriva ner sina frågor i sin Forntidsbok.

5. Gemensam läsning av texten!

Inlevelseförmåga!

I går fördjupade vi oss i begreppet inlevelseförmåga och då speciellt hur man gör när man högläser en text med inlevelse. Boken de ska läsa nästa gång för 5-åringarna är boken ”Först var det mörkt…” av Anna höglund. Vi började med att prata om författaren och att boken är skriven tillsammans med en 3-åring. Vi tittade på framsidan och de fick gissa vad boken skulle handla om. Sedan läste jag boken högt för dem en gång och sedan fick de parläsa och jag gick runt och lyssnade.

Därefter gjorde vi en ”från kass till vass” och försökte sätta ord på vad man gör eller inte gör när man läser/inte läser med inlevelse. Efteråt så fick de läsa parläsa boken igen och då försöka tänka på det vi skrev upp på tavlan. Vi avslutade med en utvärdering av lektionen, där de fick skriva ner vem de hade läst med, hur deras egen läsning gick (utifrån kass-till-vass-trappan) och hur det var att lyssna. Gissa om det var skillnad på hur de läste första och andra gången!

 

20140108-221306.jpg