Ställ en fråga till en av personerna i boken!

Vi fortsätter att öva oss i att ställa frågor så idag fick eleverna ställa frågor till någon av personerna i vår högläsningsbok, Bröderna Lejonhjärta. Detta är ett sätt att väcka barnens egna spontana frågor, trots att det är relativt styrt. Jag började med att påminna dem om att en expertläsare ofta ställer frågor till texten, för att på så sätt bättre förstå det man läser. Sedan fick alla blunda och fundera en stund. Jag skrev upp deras frågor på tavlan och det  kom även upp några frågor till författaren. Sedan fick den som ville, prova att vara någon av personerna i boken och svara på sin kompis fråga. Man gick ut genom dörren, stängde den, knackade på och kom tillbaka in och agerade och fick sin fråga och eventuellt en följdfråga och sedan gick man ut genom dörren igen. Alla som ville fick prova och vi hade väldigt roligt. Denna kombinerade läsförståelse-dramaövning behöver inte några förberedelser, det enda man behöver är en dörr och sedan kan allt hända!

Jag fick ett efterlängtat mail från biblioteket…

Jag fick ett mail från vårt kommunbibliotek:

Nu har jag skickat två hemliga väskor med internposten. Den tredje väskan kommer något senare – några böcker har inte kommit från bokhandeln ännu. Böckerna är lånade till 31/5 men naturligtvis kan ni återlämna/byta väskor när ni vill.

Detta är vårt nya projekt ihop med kommunbiblioteket – de lånar ut tre bokväskor till klassen, som eleverna får ta hem. Idén fick jag av Linda Björkman Swanberg (Minervaskolan, Umeå) när jag var i Skellefteå på en temadag om läsförståelse. Hon berättade att deras fritids lånade ut bokväskor till hemmen och då tänkte jag att även vi skulle kunna låna ut bokväskor! Och för att skapa spänning och nyfikenhet, ska vi försöka hålla väskorna hemliga och man lånar hem en, utan att först titta vad som finns i. Men det kan nog bli svårt i långa loppet, att låta bli att berättar för varandra vilka böcker som finns i väskorna…

Eleverna har fått önska böcker, kryssat favoriter i boktidningar och gett förslag på olika genrer. Även jag har skrivit listor och vår fantastiska bibliotekarie Gun har gjort allt för att följa våra önskningar.

Detta projekt anser jag är ett enkelt, men effektivt sätt att arbeta med ett av skolans uppdrag.

Skolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnets fostran och utveckling. Arbetet måste därför ske i samarbete med hemmen. Skolan ska präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet.

Jag tänker: Att erbjuda bokväskor till eleverna, som de får ta med sig hem , blir ett slags samarbete med hemmet i och med att skolan underlättar för de föräldrar som känner att de inte har tid eller ork att besöka kommunbiblioteket på egen hand. Genom att erbjuda denna möjlighet för familjerna visar skolan tillsammans med kommunbiblioteket, omtanke och generositet i språk, text och ord i dessa väskor.

 

  

Hur kan du veta att det är rätt?

Idag arbetade vi med att lära oss skillnaden mellan siffror och tal. I en diagnos som vi hade för två veckor sedan, hade jag upptäckt att många elever inte förstod skillnaden på dessa två begrepp. Eleverna fick börja lektionen med att prata i par (med sin ”talkompis”) om vad som är skillnaden mellan siffror och tal och sedan pratade vi i helgrupp. Jag pratade, skrev på tavlan och jag gav små uppgifter och de skrev ner svaren på sina mini-whiteboards. De fick hålla upp sina svar samtidigt och sedan gick vi igenom dem.  Några av elevsvaren skrev jag upp på tavlan och så fick en annan elev motivera hur det kunde vara rätt eller fel, det är inte så lätt att säga varför det är rätt eller fel även om man vet det! En elev berättade att det fanns oändligt med tal och då pratade vi om det och de fick prova att skriva ett ”oändligt tal” på sin whiteboard.

I slutet av lektionen fick de sitta med sin ”talkompis” igen och skriva ner vad de hade lärt sig under lektionen.

  • Siffror är som alfabetets bokstäver innan de blir tal.
  • Siffror är grunden till tal, t.ex. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0.
  • Tal är oändliga!
  • Tal är då man tar från siffror och gör ett tal.
  • Siffror är inte värda någonting, men det är tal.

Allra sist hade jag gjort i ordning en uppgift och skrivit den på en pappersremsa. Jag ville att de skulle sitta för sig själv läsa uppgiften. De fick skriva svaret på en post-it lapp och sätta på dörren innan de gick på rast. Denna uppgift var snarlik den uppgift som de flesta hade haft fel på i diagnosen – nu hade alla post-it lappar rätt svar!

(Jag var på Matematikbiennalen förra veckan och blev mycket inspirerad av Torulf Palms föreläsning om formativ bedömning: Bedömningen ska forma undervisningen!)

 

 

20140210-210552.jpg

20140212-073546.jpg

Duktig? Nej, tack!

All återkoppling är inte effektiv eller ens produktiv. Återkoppling som riktas mot eleven som person kan exempelvis bestå av ospecificerat beröm.En sådan återkoppling har sällan en positiv inverkan på lärandet.”

Jag läser i Skolverkets lilla skrift Forskning i klassrummet. Jag läser om formativ bedömning och om återkoppling. Och jag vet varför jag har slutat att använda ordet ”duktig” när jag pratar med mina elever. Anne-Marie Körling har skrivit mycket om det och hon beskriver det så tydligt. Du kan läsa mer om det här:

Jag säger inte: ”Du är så duktig!” Några ord om duktig!

Bedöma – inte individen utan underlaget