Finns det risker med att undervisa i förståelsestrategier?

Resultatet av studien visade att en isolerad övning av förståelsetrategier gav mindre effekt på elevernas läsförståelse än om man fokuserade på textinnehåll och diskuterade det ur olika perspektiv. Om lärare överbetonade tillämpning av förståelsestrategier, fick eleverna svårare att koncentrera sig på textens budskap. – Barbro Westlund 2013, s 65

Jag tänker aldrig…

Jag tänker aldrig: Vilken text ska jag välja för att arbeta med läsförståelse?

Jag tänker alltid: Åh, vilken bra text!  Den ska jag läsa för eleverna.

Sedan planerar jag lektionen.

Det är alltid innehållet i texten som är centralt – strategierna är bara vägen för att nå målet. – Barbro Westlund 2013
bild

Att läsa MED barnen

Så här skrev jag på FB till en vän som arbetar i förskolan:

Fortsätt att berätta sagor! Det är jättebra! Det viktigast är att man läser/berättar MED barnen och inte bara FÖR barnen. Låt de bli delaktiga i sagan, prata om det ni läser, fråga dem om de har varit med om samma sak, fråga om boken/sagan påminner om någon annan saga de hört, berätta själv om en bok du blir påmind om och stanna upp ibland och be dem gissa hur boken/sagan ska sluta. (Vikten av att läsa MED barnen, pratar läsforskaren Ulla Damber i sin föreläsning: Betydelsen av tidiga textmöten)

På detta sätt kan barn redan i tidig ålder (innan de själva har knäckt koden) utveckla förståelsestrategier som till exempel:

  • Knyta an till egna erfarenheter.
  • Ställa frågor till texten.
  • Identifiera huvudbudskapet.
  • Sammanfatta innehållet.
  • Associera till andra texter.
  • Göra förutsägelser om vad som ska hända.

Läs mer om detta i Caroline Libergs artikel:

Skärmavbild 2014-03-22 kl. 06.56.01

 

Faktatext, begrepp och nyfikna elever!

So-lektion –  Järnåldern. Eftersom vi fokuserar på begreppsförmågan den här veckan, ville jag gå igenom några begrepp som vi stöter på när vi läser faktatexter. Jag hittade ett dokument på Pinterest som jag gillade och så gjorde jag om det så att det skulle passa oss. Vi gick igenom begreppen rubrik, fotografi/bild, bildtext, fet och kursiv stil. Vi gjorde det gemensamt, men alla elever hade ett eget arbetsblad som de fick fylla i. När vi till exempel pratade om begreppet rubrik, tittade vi på olika rubriker, pratade om vad det är, varför de finns och sedan fick de välja en valfri rubrik att skriva in på sitt papper. Det blev fina diskussioner om bland annat varför det finns bilder i en faktabok – tänk hur boken skulle se ut utan bilderna? Och Vi pratade om bildtexternas betydelse, utan dem förstår vi inte bilderna. Sakta men säkert jobbade vi oss igenom begreppen, det tog tid men det var det absolut värt. Och det bästa, vi byggde upp en förförståelse och oåterkallelig nyfikenhet:
– CC, ska vi inte börja läsa nu?

Efteråt insåg jag att det vi hade gjort blev en slags variant av ”THIEVES”. Det är en undervisningsmodell som man kan använda när man läser just faktatexter. Vill ni veta mer om det sättet, kan ni klicka på den här länken och läsa hur Anna Kaya jobbar med det: Informationstjuvar!

 

Skärmavbild 2014-03-18 kl. 19.33.15
Klicka på bilden så kommer ni till Teachers-pay-Teachers, där det går att hämta dokumentet gratis.

(Jag vill inte lägga upp min egen variant, eftersom det redan finns ett amerikanskt original.)

-Jag vet en som kommer att gilla den gröna väskan!

Tre bokväskor. En grön, en rosa och en gul.  De cirkulerar just nu hemma hos mina elever. Böckerna ska vara hemliga, de får inte berätta för sina kompisar. Men det sipprar ur dem små kommenterar…kommentarer som en fröken myser åt.

– Jag läste bara två böcker men jag vet en som kommer att gilla den gröna väskan!
– Jag läste alla böcker utom en…inte den om Minecraft…
– Du vet den av Mårten Melin…den var bäst!
– Åh, du kommer att gilla den väskan, det vet jag!

20140116-135338.jpg
Nya böcker i skolans bibliotek – vi fick dem av MediaCenter i Västerbotten!