Vad kan man se när man är i en galaxtunnel med flera runda klot?

Pinterest hittade jag ett blogginlägg som beskrev ett roligt sätt man kan använda, när man vill se om eleverna har förstått de begrepp man har arbetat med. Sagt och gjort, som avslutning på en geografilektion fick mina elever parvis ett begrepp/ord som de skulle skriva en fråga till. Eleverna klurade och skrev och jag fick en möjlighet att se hur och om de hade förstått begreppen/orden vi hade jobbat med. Jag ser flera möjligheter (utöver de sätt som beskrivs i blogginlägget)  att använda detta pedagogiska verktyg:

  • som utgångsbiljett efter en lektion.
  • som ett ”omvänt-prov” efter ett arbetsområde.
  • eleverna får varsitt ord/begrepp som de skapar en fråga till och sedan får de svara på varandras frågor.

 

Det var stort engagemang i klassen under denna stund och en av grupperna klurade extra mycket. Jag insåg att jag som lärare nog i förväg hade tänkt ut hur deras frågor skulle se ut och därför blev jag en aning ställd av denna fantasifulla mening: Vad kan man se när man är i en galaxtunnel med flera runda klot?

Vad gissar du på?

IMG_1565


Prenumerera på nya blogginlägg

-Mitt talmönster är ett helvete att räkna ut!

Idag hade vi återigen en språkberikarlektion med hjälp av våra begreppskort. Så här gick lektionen till:

Jag visade tre ord på smartboarden och berättade att orden fanns med i förklaringen till begreppet som de skulle lista ut.

SÄRSKILD               ORDNING                       UT

Därefter visade jag och läste upp mina exempel på meningar med ett av orden:

  • Min mamma tycker om ordning och reda!
  • Jag är ingen särskild person…
  • Ska vi gå ut eller stanna kvar inne?

Efter det var det elevernas tur. De fick ca 2 minuter på sig att fundera. Vi gick en runda och alla fick säga sina meningar.

Därefter visade jag mina meningar med två ord:

  • Jag vill ha en särskild ordning i byrålådan.
  • Håll ordning på dina grejer, annars får du gå ut!

Återigen fick eleverna fundera och därefter fick de säga sina meningar.

Sista uppgiften var att sätta in alla tre orden i en mening och jag visade och läste upp mitt exempel:

  • När herr Berg skulle gå ut, tog han alltid på sig kläderna i en särskild ordning.

Sedan fick de prata ihop sig och komma med en gissning vilket begrepp som stod på kortet. Därefter läste jag upp hela beskrivningen och de fick gissa en gång till.
När de hade kommit på vilket begrepp det var,  skrev jag det på smartboarden och alla fick enskilt hitta på en mening till begreppet:

TALMÖNSTER

En elev säger lite genant:
Nej, jag vill nog inte säga min mening…den är lite…
-Jo säg, det är ok.

-Mitt talmönster är ett helvete att räkna ut!

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Läsengagemang del 2

 

De elever som inte känner engagemang eller motivation att läsa på egen hand i skolan, eller inte har utvecklat tillräcklig förmåga att göra det, gynnas inte av att läraren lägger mycket tid på tyst läsning. Dessa elever skulle gynnas av att läraren aktivt undervisar i förståelsestrategier.” (Westlund:2013:61)

IMG_1333


Prenumerera på nya blogginlägg

Läsengagemang

”Vad anledning än bestod  i var hennes hunger att läsa just den boken så intensiv som en tioårig människa någonsin kunde känna.”

 ur BOKTJUVEN av Markus Zusak

 

Jag kommer att sörja boken när den är slut

jag anade det, redan på första sidan

jag visste med säkerhet på sidan fyra.

 

(Läsengagemang – ett begrepp jag lånat av Barbro Westlund, som skriver om det i sin avhandling ”Att bedöma elevers läsförståelse”.)


Prenumerera på nya blogginlägg