Alla lärare – i alla ämnen!

Läsundervisningen ska inte begränsas till separata övningar eller avgränsade kurser i början av läsåret. När eleverna lär sig lässtrategier i verkliga lässituationer, med de texter de annars skulle ha läst, upplever de användningen av strategierna som mer realistisk och förstår bättre hur de kan använda dem i senare situationer. Faktatextstrategier har mycket med begreppskunskap att göra, och det kan man inte lära sig teoretiskt eller som separata övningar. När läraren förklarar strategibruk, genredrag och svåra ord och begrepp som en del av undervisningen i ämnet får eleverna läsundervisning samtidigt som de lär sig ämnet.

Ur boken ”Läsdidaktik” av Astrid Roe (2014:101).

 

Med andra ord: Alla lärare, i alla ämnen där stora som små textmängder används måste bedriva läsundervisning parallellt med sin ämnesundervisning.

Kolla gärna in dessa två inlägg (av Anna Kaya och Anne-Marie Körling) om du vill veta mer om hur man kan arbeta med ord och begrepp i undervisningen.
Att arbeta aktivt med ordförståelse
Tre begrepp och en fras

IMG_1565

Att själv få komma på vad man inte kan!

Idag provade vi att använda mini-post-it-lappar när vi läste om ”Nedbrytning” i vår NO-bok. Ett arbetssätt som beskrivs i boken ”Läsdidaktik” av Astrid Roe. Hon kallar den här strategin för ”kontrollera läsningen”.  Detta arbetssätt stimulerar eleverna att ta kontroll över och övervaka sin egen läsförståelse.

Först gick vi igenom rubrikerna, bilder och bildtexter för uppslaget vi skulle läsa. Vi funderade på vad texten skulle kunna handla om och vi pratade om det vi redan visste om ämnet.

Därefter fick de i uppgift att sätta in post-it-lappar i boken, varje gång de kom till något som de inte förstod och varje gång de lärde sig något nytt.

  • + = är helt nytt för mig – det visste jag inte”
  • ? = gör dig osäker – ”jag förstår inte det här” (Roe, 2014:119)

IMG_1872.JPG

Eleverna fick sedan arbeta i par och 4:orna läste texten högt för 3:orna.

Sedan samlades vi och gick igenom deras post-it-lappar och jag skrev upp ord och begrepp på smartboarden.

Istället för att göra en ”vanlig” utvärdering av lektionen och säga vad man lärde sig, pratade vi om själva arbetssättet och vad det gav:

  • man lär sig mer
  • du  förklarar mer
  • vi får tänka i par
  • vi läser rubrikerna, bildtexterna och bilderna först
  •  förbereder mer (läsningen)
  • vi själv fick komma på vad vi inte kunde

 

Denna form av arbetssätt finns beskriven både i boken ”Tankens mosaik” av Keene & Zimmerman och som jag skrev inledningsvis i boken ”Läsdidaktik” av Astrid Roe.

Att kontrollera sin egen läsprocess är kanske den viktigaste och mest omfattande lässtrategin av alla. […] Kontroll av läsprocessen innebär att hela tiden vara medveten om vad som sker under läsningen, om man har förstått texten och vad som eventuellt är oklart. Det handlar med andra ord om att ha metakognitiv förmåga. (Roe, 2014:118)

 

IMG_0546.JPG

Gissa verbet!

Idag lekte vi leken ”Gissa verbet”, en lek som liksom uppfann sig själv, allt eftersom vi provade. Planen var att använda drama i grammatikundervisningen (vi arbetar just nu med genren beskrivande text och där är verb ett centralt begrepp).

Jag delade in klassen i lag, just i dag blev det killar och tjejer. Från början spelade jag upp charaderna och jag valde verben. Ett lag i taget fick gissa och om de gissade fel gick frågan över till det andra laget. Det lag som först gissade rätt fick poäng. Man fick en extra poäng om man kunde säga verbet i dåtid (detta kan ju varieras på olika sätt, beroende på hur mycket eleverna redan kan).

Efter några verb, frågade jag eleverna om de i stället vill spela upp charaderna och det ville de. Den som ville fick även hitta på egna verb. En i laget gick upp på golvet och visade sin charad och lagkompisarna gissade. Om de gissade fel, gick frågan över till det andra laget.

Finalen blev att skapa en mening med så många verb i som möjligt. De fick ca 3-4 minuter på sig och det blev långa och finurliga meningar kan jag lova!

 

IMG_0545.JPG

-Cissi, nu har vi fyllt nästan hela tavlan med meningar!

Nu har höstens bokpaket kommit från kommunbiblioteket (Boka dej – ett projekt tillsammans med bibblan) och vi kommer under en period att läsa varje dag i ca 15-20 minuter. I klassrummet har jag lagt ut flera blädderblock (idé från Anne-Marie Körling) och där får eleverna skriva upp meningar ur böckerna de läser. Idag gjorde vi en lektion av deras meningar från veckan. Vi började med att läsa igenom alla meningar som hade skrivits. Vi provade att läsa dem på olika sätt, genom att till exempel betona olika ord i meningen. Därefter provade jag en av Anne-Marie Körlings språkberikarlektioner (Enkel språklektion med en stor dos kreativitet). Jag tog en av elevernas meningarna och satte upp den på tavlan. Sedan satt vi tysta en stund och associerade i tanken och därefter pratade de i par. Jag skrev upp deras ord och slutligen fick de hitta på nya meningar. Det blev en elevnära, elevaktiv, kreativ och meningsfull lektionstimme.

-Cissi, nu har vi fyllt nästan hela tavlan med meningar!