Att själv få komma på vad man inte kan!

Idag provade vi att använda mini-post-it-lappar när vi läste om ”Nedbrytning” i vår NO-bok. Ett arbetssätt som beskrivs i boken ”Läsdidaktik” av Astrid Roe. Hon kallar den här strategin för ”kontrollera läsningen”.  Detta arbetssätt stimulerar eleverna att ta kontroll över och övervaka sin egen läsförståelse.

Först gick vi igenom rubrikerna, bilder och bildtexter för uppslaget vi skulle läsa. Vi funderade på vad texten skulle kunna handla om och vi pratade om det vi redan visste om ämnet.

Därefter fick de i uppgift att sätta in post-it-lappar i boken, varje gång de kom till något som de inte förstod och varje gång de lärde sig något nytt.

  • + = är helt nytt för mig – det visste jag inte”
  • ? = gör dig osäker – ”jag förstår inte det här” (Roe, 2014:119)

IMG_1872.JPG

Eleverna fick sedan arbeta i par och 4:orna läste texten högt för 3:orna.

Sedan samlades vi och gick igenom deras post-it-lappar och jag skrev upp ord och begrepp på smartboarden.

Istället för att göra en ”vanlig” utvärdering av lektionen och säga vad man lärde sig, pratade vi om själva arbetssättet och vad det gav:

  • man lär sig mer
  • du  förklarar mer
  • vi får tänka i par
  • vi läser rubrikerna, bildtexterna och bilderna först
  •  förbereder mer (läsningen)
  • vi själv fick komma på vad vi inte kunde

 

Denna form av arbetssätt finns beskriven både i boken ”Tankens mosaik” av Keene & Zimmerman och som jag skrev inledningsvis i boken ”Läsdidaktik” av Astrid Roe.

Att kontrollera sin egen läsprocess är kanske den viktigaste och mest omfattande lässtrategin av alla. […] Kontroll av läsprocessen innebär att hela tiden vara medveten om vad som sker under läsningen, om man har förstått texten och vad som eventuellt är oklart. Det handlar med andra ord om att ha metakognitiv förmåga. (Roe, 2014:118)

 

IMG_0546.JPG

2 svar på ”Att själv få komma på vad man inte kan!”

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *