Alla lärare – i alla ämnen!

Läsundervisningen ska inte begränsas till separata övningar eller avgränsade kurser i början av läsåret. När eleverna lär sig lässtrategier i verkliga lässituationer, med de texter de annars skulle ha läst, upplever de användningen av strategierna som mer realistisk och förstår bättre hur de kan använda dem i senare situationer. Faktatextstrategier har mycket med begreppskunskap att göra, och det kan man inte lära sig teoretiskt eller som separata övningar. När läraren förklarar strategibruk, genredrag och svåra ord och begrepp som en del av undervisningen i ämnet får eleverna läsundervisning samtidigt som de lär sig ämnet.

Ur boken ”Läsdidaktik” av Astrid Roe (2014:101).

 

Med andra ord: Alla lärare, i alla ämnen där stora som små textmängder används måste bedriva läsundervisning parallellt med sin ämnesundervisning.

Kolla gärna in dessa två inlägg (av Anna Kaya och Anne-Marie Körling) om du vill veta mer om hur man kan arbeta med ord och begrepp i undervisningen.
Att arbeta aktivt med ordförståelse
Tre begrepp och en fras

IMG_1565

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *