Ord och begrepp i alla ämnen – en länksamling

Min undervisning genomsyras just nu av ett medvetet arbete med ord och begrepp.

Här är länkar till de flesta av de aktiviteter som vi använder oss av i klassrummet. Flera av länkarna handlar ju inte bara om att utveckla ord/begrepp utan det handlar om ett språktutvecklande arbete i stort.

Den mesta inspirationen hämtar jag just nu från böckerna:

Och från dessa två bloggar:

 

Omfånget på läsarens ordförråd är en viktig indikator på språkförståelsen. Faktiskt är omfånget på ordförrådet den viktigaste enskilda faktorn som man hittills har hittat och som påverkar språkförståelsen.

Karsten Elbro, 2004:151

Se även denna länk:Läsförståelse

20140523-180019-64819990.jpg

En vän på däcket, en vätte på navet och en sill på pakethållaren

”I slutet av lektionen kommer ni att kunna namnen på Sveriges åtta största sjöar och kunna säga de i storleksordning!”.

Så inledde jag måndagens lektion i geografi. Under förra veckans geografilektion hade vi pratat om hur sjöar bildas, läst en skönlitterär text om sjöar, tittat på kartan var det finns sjöar i Sverige och var det inte finns sjöar. Så nu var det dags att lära oss lite namngeografi. I somras läste jag en bok av Mattias Ribbing, där han beskriver hur man kan lära sig att komma ihåg saker med hjälp av inre bilder som man skapar med hjälp av associationer. Jag blev väldigt fascinerad av hans bok och tänkte att jag skulle pröva det med mina elever.

Klicka på bilden, så kommer ni till kartan med alla Sveriges sjöar.

Sagt och gjort. Jag ritade en bild, med mina egna associationer (helst ska ju varje elev skapa sina egna inre bilder) av de åtta största sjöarna i Sverige. Jag använde mig av bilden av en cykel, eftersom Ribbing har den med i sin bok, som en bra övning att börja med (de flesta kan föreställa sig en cykel ganska lätt).

Ingen av eleverna trodde mig, men jag vidhöll att alla skulle kunna namnen när lektionen var slut. Jag tog fram min bild och vi gick igenom den och de kunde ganska fort förstå vad varje bild associerade till för sjö. De fick sitta en stund och titta på bilden, sedan fick de lägga den upp och ner och jag bad dem försöka se bilden framför sig, medan de fick förhöra varandra parvis.

Sedan fick de lägga bort bilden och vi arbetade med andra uppgifter i ca 40 minuter.

Så var det då dags. De fick titta på bilden en stund igen, lägga bort den och försöka säga sjöarna. Många ville prova att säga sjöarna direkt, utan att titta på bilden. De sa sjöarna till varandra, till mig och slutligen sa vi de högt tillsammans. Kunde alla? Ja, nästa i alla fall och alla var så stolta och glada att de kunde säga sjöarna efter bara en enda lektion.

Kan du se sjöarna på min cykel?

bild
Sveriges åtta största sjöar

 

 

Två språkutvecklande aktiviteter – den här gången i matematik

I det här inlägget beskriver jag två aktiviteter som är mycket elevaktiva, språkutvecklande och roliga! De går att göra i alla ämnen, men just i det här inlägget handlar det om matematiska begrepp.

Den här terminen har jag börjat med något som jag kallar ”Veckans matteord”. Så här går det till när jag presenterar ett nytt ord (en lektion som ursprungligen kommer från Anne-Marie Körling: Språkberikarlektion).

Jag väljer ut ett av begreppen från mina begreppskort som jag vill fokusera lite extra på eller om det är ett nytt begrepp som jag vill introducera. Just den här gången valde jag ”likhetstecken”, eftersom vi ska arbeta med det i vår modul i Mattelyftet. Själva begreppskorten har en förklaring på baksidan av korten och därifrån väljer jag ut 3-4 ord. De skriver jag upp på tavlan eller smartboarden. Sedan läser vi dem högt tillsammans på olika sätt (tex. läs det med en punkt, läs ordet med ett frågetecken osv.). Just idag läste vi även orden baklänges…

IMG_1915.JPG

Därefter är det dags att bilda meningar med orden. Först ger jag eleverna meningar med orden som jag har hittat på och därefter får eleverna själva hitta på meningar (eller härma mina), oftast gör vi detta muntligt men ibland önskar eleverna att få skriva ner sina meningar och då får de så klart det. Ibland arbetar de i par, ibland självständigt. Alla säger sin mening och vi andra härmar den tillsammans. Sedan får man några minuter på sig att hitta på en ny mening, nu med två av orden från tavlan, sedan tre ord osv.

Därefter är det dags för mig att läsa upp beskrivningen på baksidan av kortet. Jag brukar inte läsa allt, utan bara en del och sedan får den som vill gissa. De skriver ner sin gissning på en post-it eller på sin mini-whiteboard. Slutligen läser jag hela beskrivningen och så vänder jag upp kortet och de får se vad som står på kortet.

IMG_1914.JPG

Den andra aktiviteten är en rolig lek som man kan göra i alla ämnen och som verkligen får eleverna att öva sig i att förklara muntligt vad ett ord eller begrepp betyder. Eleverna är uppdelade i två lag, där det gäller att förklara ett begrepp/ord för en av lagkamraterna, så att kompisen så snabbt som möjligt kan säga vilket begrepp/ord det handlar om. Jag skriver upp ett matematiskt begrepp på tavlan (som jag vet att eleverna har arbetat med tidigare) sedan sätter de igång. Det lag som först säger begreppet/ordet får en poäng.

Detta är även ett tillfälle för mig att upptäcka om det är något begrepp som eleverna är osäkra på eller helt enkelt inte har förstått. I dag skrev jag begreppet ”symmetri” på tavlan och helt plötsligt blev det alldeles tyst i båda lagen…

…så nu vet fröken vad hon måste ger mer av i sin matematikundervisning!

IMG_1913.JPG

I den här filmen från NC andraspråk får man se hur denna aktivitet går till.

 

 

 

 

Före läsningen

Idag provade jag återigen en aktivitet som hjälper eleverna att utveckla skolspråket genom att ta avstamp i det eleverna redan vet. Just denna aktivitet beskrivs i Pauline Gibbons bok ”Lyft språket lyft tänkandet”.

9173828483

Texten hade rubriken ”Den viktiga skogen” och den handlade bland annat om planterad skog kontra urskog och innehöll begrepp som grödor, sågverk och pappersindustrin.

Först bad jag alla elever tänka ensamma en stund på vad texten ”Den viktiga skogen” skulle kunna handla om. Sedan fick eleverna prata i par och därefter i helklass. Jag bad eleverna ge mig ord som de trodde texten skulle innehålla och jag skrev upp alla elevers förslag på ord. Sedan skrev jag upp (med en annan färg) några av de begrepp som fanns i texten och lät eleverna diskutera dem sinsemellan. Vi diskuterade begreppen på tavlan och kom in på skogsavverkning och hur man fraktade timmer förr i tiden. ”Nu fick jag en koppling” utbrast en elev och sprang och hämtade en läromedelsbok i Svenska och bläddrade fram till en sida med en bild på timmer som fraktades på en älv.

Därefter fick eleverna läsa texten själva. Jag burkar inte låta dem läsa själva ur NO-boken, men eftersom texten var relativt kort och jag ansåg att de var väl förberedda inför läsningen, lät jag dem göra det. När de läste använde de sig av post-it-lappar och markerade texten med symboler (läs mer om den läsaktiviteten här: Kontrollera texten). Efter läsningen diskuterade vi texten och var de hade markerat och varför.

När vi som avslutningen arbetade i aktivitetsboken stötte ingen på några oklarheter eller svårigheter när de skulle arbeta med frågorna som hörde till området. För mig blev det ett tydligt tecken på att alla elever hade förstått texten som vi hade studerat tillsammans.

 

 

 

 

 

Bilder och nyckelord – en stöttande undervisning

Jag och min twänn, Marika Nylund Ek undervisar just nu om världsreligionerna i våra respektive klasser. Marika delade med sig av sin senaste lektion (kolla in hennes blogg: Världsreligionerna del 2) och jag blev så insprirerad att jag ville pröva hennes upplägg med mina elever.

Elevgrupperna (tre i varje grupp) fick börja med att sortera bilderna i högar. Sedan gick jag runt och pratade med varje grupp och de berättade hur de hade tänkt. Vi pratade även om själva bilderna, till exempel att det bara var män på bilderna. Därefter limmade de upp bilderna på stora pappersark.

Jag berättade att vi skulle utveckla vår förmåga att sammanfatta en text med hjälp av lässtrategin ”sammanfatta” och i vårt klassrum tar vi då hjälp av LAZO.

Skärmavbild 2014-10-16 kl. 20.12.57
Skapad av Josef Sahlin, Årstaskolan. Klicka på bilden, så kommer du till hans blogg.

Därefter läste jag ur vår religionsbok och skrev upp nyckelord på smartboarden. Jag använde mig av ett upplägg som finns att hämta på ”En läsande klass” hemsida (Lektion 46 åk 3). Eleverna fick ju så klart hjälpa till att plocka ut nyckelorden tillsammans med mig.

IMG_1877-0-1500x1120
Första lektionen läste eleverna i par och taggade texten med symboler och frågor. Den här lektionen högläste jag texten och vi plockade ut nyckelord.

Efter det fick eleverna gruppvis sammanfatta texten med hjälp av nyckelorden och bilderna – jag gick runt och lyssnade.

Slutligen gjorde vi om samma sak, fast i helklass. Det kan ju tyckas väldigt tjatigt att göra samma sak om igen, men jag upplevde inte att någon elev tyckte att det var tråkigt. Istället kändes det som alla var med och gärna ville berätta vad de kunde.

IMG_1902
Bilderna finns delade på Marikas blogg, se länken längst upp i inlägget.