Före läsningen

Idag provade jag återigen en aktivitet som hjälper eleverna att utveckla skolspråket genom att ta avstamp i det eleverna redan vet. Just denna aktivitet beskrivs i Pauline Gibbons bok ”Lyft språket lyft tänkandet”.

9173828483

Texten hade rubriken ”Den viktiga skogen” och den handlade bland annat om planterad skog kontra urskog och innehöll begrepp som grödor, sågverk och pappersindustrin.

Först bad jag alla elever tänka ensamma en stund på vad texten ”Den viktiga skogen” skulle kunna handla om. Sedan fick eleverna prata i par och därefter i helklass. Jag bad eleverna ge mig ord som de trodde texten skulle innehålla och jag skrev upp alla elevers förslag på ord. Sedan skrev jag upp (med en annan färg) några av de begrepp som fanns i texten och lät eleverna diskutera dem sinsemellan. Vi diskuterade begreppen på tavlan och kom in på skogsavverkning och hur man fraktade timmer förr i tiden. ”Nu fick jag en koppling” utbrast en elev och sprang och hämtade en läromedelsbok i Svenska och bläddrade fram till en sida med en bild på timmer som fraktades på en älv.

Därefter fick eleverna läsa texten själva. Jag burkar inte låta dem läsa själva ur NO-boken, men eftersom texten var relativt kort och jag ansåg att de var väl förberedda inför läsningen, lät jag dem göra det. När de läste använde de sig av post-it-lappar och markerade texten med symboler (läs mer om den läsaktiviteten här: Kontrollera texten). Efter läsningen diskuterade vi texten och var de hade markerat och varför.

När vi som avslutningen arbetade i aktivitetsboken stötte ingen på några oklarheter eller svårigheter när de skulle arbeta med frågorna som hörde till området. För mig blev det ett tydligt tecken på att alla elever hade förstått texten som vi hade studerat tillsammans.

 

 

 

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *