Gemensamt skrivande – en text växer fram!

Idag har vi skrivit vår gemensamma beskrivande text (se tidigare inlägg om vårt arbete med Cirkelmodellen), som eleverna sedan kommer att ha som mall/modell när de själva ska skriva sin text. Så här växte vår sexfältare och vår text fram under veckan som gick.

Eleverna fick i olika ”expertgrupper” till uppgift att plocka ut nyckelord ur en text (en text om lodjuretsom vi tidigare hade studerat), till sina respektive delar i sexfältaren (en grupp hade klassificering, en grupp hade förekomst osv.). Därefter fick de sätta sig i sin ”hemgrupp” och berätta för de andra vilka nyckelord de hade valt ut (här insåg jag att de hade behövt mer tid på sig att förklara för de andra varför de plockade ut just de här nyckelorden). Så småning om hade alla elever en varsin sexfältare fylld med nyckelord. Vi samlades i helgrupp och gick igenom deras ord, som jag skrev in i en tom sexfältare (se bild).

IMG_1938-1500x1020

Sedan var det dags att skriva själva texten. Eleverna fick sitta i par och hela tiden diskutera fram förslag på meningar med hjälp av nyckelorden i sexfältaren. De hade även sin skrivbok om texttyper framme (helt vanligt skrivhäfte). I den har vi skrivit ner sammanfattningar, allteftersom vi har lärt oss om beskrivande texter och hur de är uppbyggda. Jag hade förberett mig med frågor som jag använde mig av under skrivandets gång.

  • Vad måste vi börja med?
  • Kommer ni ihåg hur de andra texterna såg ut?
  • Finns det något tydligare sätt att säga det på?
  • Kan någon komma på ett annat ord?
  • Duger det här nu?
  • Ser ni något som ni tycker vi ska ändra på?

(Fritt efter Gibbons frågor i från kapitel 4 i boken ”Stärk språket, stärk lärandet”)

Alla paren tänkte ut meningar och sedan använde jag våra namnlappar där jag slumpade fram ett namn som fick svara. Sedan fick andra grupper lägga sig i och komma med förslag på ändringar eller tillägg. På detta sätt blev alla aktiva och delaktiga och inte bara ett fåtal, som det hade blivit om jag hade använt mig av vanlig handuppräckning.

Nästa vecka ska eleverna börja med sina egna texter och alla kommer att få ett exemplar av vår gemensamma sexfältare och gemensamma text. Jag har även kopierat upp dem och satt de på väggen i klassrummet.

IMG_1939-1120x1500
Jag skrev texten på smartboarden och printade sedan ut texten.

 

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *