Ordkunskap

Ordkunskap.

Hur kan jag bredda och fördjupa  elevernas ordkunskap på allra bästa sätt? Det är något jag funderar mycket på och vill lära mig mer om.

Den enskilt viktigaste faktorn för utvecklande av god läsförståelse är ordkunskap. Den är i sin tur beroende av god omvärldskunskap och förmåga att förstå texter.

Barbro Westlund – Att undervisa i läsförståelse (2009)

IMG_1504

Tala – lyssna – läsa – skriva

Jag har under lovet stannat upp och tittat tillbaka på delar av min undervisning  utifrån en checklista av Pauline Gibbons (hittade den på Anna Kayas blogg: Ny i svenska skolan). Listan är tänkt att ha när man planerar in ett nytt arbetsområde, men det går ju lika bra att använda den som ett utvärderingsinstrument.

Jag ritade upp en enkel mall och gick igenom de fyra delarna (med hjälp av Gibbons frågeställningar) utifrån två  punkter:

  • Det här gör jag!
  • Hur går jag vidare?

(Här är en länk till ett dokument som jag gjorde efteråt, inför kommande utvärderingar. Var så god att använda: Utvärderingsmall)

Det blev tydligt och konkret vad jag har gjort hittills och vad jag måste komplettera i undervisningen för att få mer balans mellan de fyra delarna. Ett enkelt sätt att få syn på vad man gör och vad man behöver göra mer av!

 

B04DgISIYAIIH44