De givande läsanalyserna

Jag gör läsanalyser med mina elever ca 2-3 gånger varje termin. Då läser de en text som jag har valt, men oftast är det en text de känner igen. Nu senast använde jag en text som vi hade arbetat med under en lektion (se detta inlägg: vägledd läsning). Jag kopierar upp ett exemplar av texten som de ska läsa, den använder jag att göra markeringar i. Eleverna läser direkt ur boken. Sedan sitter jag enskilt med en elev i taget och de läser högt för mig. Jag gör olika sorters markeringar i min text, medan de läser. När de har läst, tackar jag och sedan börjar jag med att ställa olika sorters frågor om elevens läsning utifrån mina markeringar. Fokus för samtalet ligger i att att se till det eleverna kan, de får direkt återkoppling på sin läsning och de får hjälp att göra sina egna strategier synliga.

Dessa strategier är till exempel:

 • självkorrigering
 • förutsägelse
 • kopplingar
 • inferenser
 • ljuda svåra ord
 • dela upp svåra ord i mindre delar
 • använda sin förförståelse
 • fråga
 • inre bilder
 • sammanfatta

Läsanalys är ett begrepp som jag första gången läste om i boken ”Vägen till skriftliga omdömen” av Anne-Marie Körling (läs mer här: Läsanalys).

Som stöd har jag skrivit ner frågor som jag har hämtat från hennes blogg:

 • Vet du var någonstans i texten du får svårigheter?
 • Vet du vilket ord som du har svårt att förstå?
 • Vilka ljud tycker du är svåra?
 • Hur gör du för att förstå?
 • Hur gör du för att förstå ordet?
 • Vilka strategier har du för att lösa din läsning?
 • Hur gör du för att lista ut vad ord eller meningar betyder?
 • Vad gör du då du försökt men inte kan eller förstår?
 • Du stannade upp här? Vet du varför?
 • Du läste detta ord igen utan att staka dig, kan du berätta hur du kan det då du ser det igen? Första gången ljudade du ihop ordet, nu läser du det flytande? Berätta!

 

20140406-204236.jpg

 

 

 

Den viktiga förförståelsen!

Är läsaren mer förberedd och har mer förkunskaper och byggt upp en förförståelse, påverkar det också hans eller hennes möjligheter att gå in i textens innehåll på ett mer fördjupat sätt och skapa bilder i huvudet. Detta gäller oavsett om eleven är mycket stark eller mindre stark som läsare.

Caroline Liberg m.fl. (2010:63.) Utmana, utforska, utveckla! 

af-geijerstam-asa-utmana-utforska-utveckla

Jag tänker att detta är vårt uppdrag som lärare – att skapa, ge och erbjuda en sådan  undervisning för våra elever, i alla ämnen och i alla årskurser. Även Barbro Westlund (2009:251) betonar vikten av att förbereda eleverna innan den individuella läsningen börjar:

Svaga läsare bör helst inte ha andra texter än sina klasskamrater under mellanåren, det är istället undervisningen som kan omorganiseras! Det är därför viktigt att texterna bearbetas gemensamt i klassen innan den individuella läsningen börjar.

20130806-072425.jpg

Läs gärna mitt tidigare blogginlägg om just detta:  Förförståelse – en väg in i texten