Filmtips x fyra!

Just nu finns det fyra filmer som jag ständigt återkommer till. Två filmer om läsundervisning och två filmer om genrepedagogik. När man inte har möjlighet att fara iväg och göra studiebesök eller lyssna på föreläsningar, är det guld värt att dessa filmer finns att tillgå på nätet.

Sara Persson berättar och visar hur hon arbetar före, under och efter läsning.

Hülya Basaran berättar och visar hur hon arbetar före, under och efter läsning.

Åsa Sebelius berättar om sitt arbete med genrepedagogik med nyanlända elever.

Anna Kaya berättar och visar ett konkret exempel på hur hon arbetar med cirkelmodellen.

Anna, Sara, Hülya, Åsa och en älva!

Vad gör man om man som lärare inte har sva-kompetens, bor i Lappland och precis  fått nyanlända elever till sin skola?

Lusläser dessa fyra bloggar:

…och försöker inom en snar framtid ta sig en tripp till grannkommunen för där finns det en älva (Inger Lundmark) som besitter stora kunskaper inom detta område –  Nyanlända i Lappland!

bild-3

Mailkorrespondens och återkoppling

Jag mailar med en elev.  I slutet av ett av mina mail skrev jag så här:

I ditt mail ser jag:
​​att du har egna idéer om vad du vill lära dig.
att du vill utveckla din läsning.
att du kan börja och sluta ett brev ( Hej…Hej då.).
att du kan formulera fullständiga meningar.

I boken ”Vägen till skriftliga omdömen” läser jag om hur man på olika sätt (muntligt och skriftligt) kan ge återkoppling till eleverna. Våra ord till eleverna ska vara ”stärkande, framtidsinriktade och utvecklingsmöjliga” (Körling, 2009:115).

20140406-204236.jpg