Kom ihåg hur du gjorde och berätta för oss andra!

Today while reading and writing, you may get to a tricky part in your work. If you run into a hard part in your work today and figure it out, I want you to remember how you did it. Then, we will share our tricky parts and how we figured them out at the end of readers´ workshop.

Ur boken ”Preventing misguided reading – new strategies for guided reading teachers” av Jan Miller Burkins och Melody M. Croft

bild

Skriva dikter med hjälp av någon annans ord

Vi lär oss om Stockholm och då har jag valt att även plocka in en sång under detta arbete: ”Stockholm i mitt hjärta” av Lasse Berghagen. Vi har sjungit den några gånger och diskuterat vad den handlar om, vad textförfattaren vill berätta med denna sång m.m.

Idag skrev vi egna dikter med hjälp av sången, instruktionerna var så här:

 1. Läs igenom sången.
 2. Stryk under ord och meningar som du tycker om.
 3. Använd dessa ord för att skriva en egen dikt.

Jag hade gjort en egen dikt, som jag först läste och som de sedan kunde använda för att få inspiration. Jag har fått tillåtelse av några elever att visa deras dikter.

 

En före-läsning-aktivitet: ord och egna frågor!

Jag har skrivit om detta tidigare men för den som inte har läst mina inlägg om före-läsning-aktivieteter får här ett konkret förslag att använda när man läser faktatexter.

Förbereda lektionen:

 1. Läs igenom texten dina elever ska arbeta med.
 2. Plocka ut ord/begrepp/fraser som du tror behöver en extra förklaring. Detta är inte så lätt som det verkar, för jag har märkt att eleverna kan fråga mig om ord som jag trodde var självklara för dem.
 3. Förbered en stödmall åt eleverna, där orden finns och alla rubrikerna finns med (se bild).

Lektionen:

 1. Visa alla orden på tavlan/smartboarden. Högläs dem tillsammans. Pröva att sätta in några av orden i en mening (muntligt). Använd gärna think-pair-share så alla är med i diskussionerna.
 2. Visa textens rubriker på tavlan/smartboarden. Ge exempel på hur man kan göra om en rubrik till en fråga. Använd olika frågeord till samma rubrik, så att eleverna förstår att det blir olika sorters frågor beroende på vilket frågeord man använder.
 3. Dela in eleverna i par. Ge dem stödmallen och be dem para ihop orden med den rubrik de tycker orden passar ihop med.
 4. Be dem bilda frågor till varje rubrik.
 5. Parläs texten.
 6. Efter läsningen får paren diskutera om de fick svar på sin fråga.
 7. Avsluta med en diskussion i helklass.

Nästa lektion kan man be paren sätta sig och sammanfatta texten muntligt och/eller skriftligt med hjälp av samma ord vi arbetade med första lektionen.

Skärmavbild 2015-05-02 kl. 19.53.30
Här ska vi läsa en text om Stockholm. Det finns fyra rubriker i texten. Jag har plockat ut fyra ord/begrepp/fraser från varje stycke.