En riktigt låååång mening!

Under våren har vi arbetat med stavning på olika sätt. Under några lektioner fick eleverna en lista på svårstavade ord och den jobbade de med på olika sätt. En elev ville helt enkelt skriva av alla ord, några förhörde varandra på ord ur listan och några skrev  meningar med orden. En elev prövade att skriva en enda lång mening och det triggade sedan fler av de andra eleverna att försöka skriva ännu längre meningar. Det blev både en lektion med svårstavade ord och en lektion i hur man använder…image…kommatecknet för att bygga en riktigt låååång mening!