”Jag leker…” – muntlig och skriftlig undervisning

Här ska jag beskriva hur jag och 1:orna arbetade med ordet ”leker” under två lektioner.

Första lektionen lekte vi med ordet muntligt. Jag skrev ordet leker på ett papper, sedan höll jag upp lappen och sa ”Jag leker…” sedan visade jag med kroppen och de fick gissa vad jag lekte. Sedan fick alla elever prova det flera gånger (en övning som jag har plockat ur lärarhandledningen till Livet i bokstavslandet).

Nästa lektion ( dagen efter) fick de skriva meningar med ”Jag leker…”. Vi använde våra paddor (som vid delar med övriga skolan) och där hade jag gjort i ordning en övning i appen ASL. De arbetade i par och vi höll på i ca 40 minuter.

För att vara andra gången de någonsin skrev på en padda med tangentbord (ingen har provat det tidigare) så tyckte jag att det gick riktigt bra. Eleverna var engagerade och koncentrerade och de hjälpte varandra att komma på ord att skriva, de hjälpte varandra att hitta rätt bokstäver och de hjälpte varandra att lyssna efter ljud i sina ord.

bild

 

En Tala-Lyssna-Läsa-Skriva-Tänka-lektion!

Så här såg upplägget ut, på 4-5:ans SO-lektion idag. Jag känner mig extra nöjd, eftersom vi fick med både tala, lyssna, läsa, skriva och tänka. Det är en slags ramlektion, som kan användas i flera ämnen, inte bara SO.

Vi började med ca 7 minuters eget skrivande utifrån en fråga som hängde ihop med förra veckans innehåll.
Eleverna fick stöttning genom en enkel skrivmall: Jag tycker…därför att…
Därefter läste alla upp vad de skrivit och diskussioner runt det.

Sedan hade vi ett läspass (ur vår Samhällskunskapsbok UPPTÄCK SAMHÄLLE,) där jag slumpade fram läsparen ( de är vana, för jag har gjort så sedan de gick i 1-2:an). Eleverna använde post-it-lappar för att markera i texten när de lärde sig något nytt och om de hittade oklarheter eller nya ord (här kan du läsa mer om hur det går till: Kontrollera sin egen läsprocess).

Efter läsningen fick alla som hade post-it-lappar berätta om dem och så hade vi diskussion kring det.

Som avslut på lektionen lekte vi en slags ordlek som eleverna älskar. Övningen går ut på att befästa ord och begrepp. Idag använde jag ord/begrepp ur texten som vi läste tidigare. Eleverna delades in i två lag och en ur varje lag satt med ryggen mot mig. Jag skrev upp ett ord/begrepp i taget på en skylt/tavla (idag använde jag en miniwhiteboard, ibland har jag förberett en PP). Sedan skulle gruppen förklara ordet för sin lagmedlem så snabbt som möjligt. Den som kom på ordet först vann poängen.

 

I den här filmen från NC kan ni se en grupp elever som leker just denna lek.