Aktiv läskraft – ALK

En viktig utgångspunkt i ALK är att läraren inte ska öka kontrollen av elevernas läsförståelse med frågor på vad de läst eller låta dem skriva alltför många bokrecensioner. Tiden ska istället läggas på att läraren visar eleverna hur man gör för att bättre förstår olika texter.

Ur boken: Aktiv läskraft – Att undervisa i lässtrategier för förförståelse (33-34:2015)

Av Barbro Westlund

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Hur vill du läsa idag?

Ibland när man läser vill man bara sjunka in i boken och inte bli störd och ibland vill man läsa en bok med en kompis eller man behöver ”mummelläsa” för att förstå det man läser.

Så när våra 1-2:or har läspass delar vi oss i två rum. I det ena rummet sätter man sig om man vill läsa helt själv och alldeles tyst och i det andra rummet sätter man sig om man vill ”mummelläsa” eller läsa med en kompis.

Hur gör ni när ni läser i skolan?

 

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Lässtrategier – del II

I ett tidigare inlägg skrev jag om elevernas egna lässtrategier som de använder när de kommer till något i texten de inte förstår. Idag fortsatte vi att prata och använda dem, när de arbetade självständigt med ett arbetsblad som handlade om sammansatta ord. Jag uppmanade dem att använda några av strategierna (inklusive, fråga en kompis) innan de frågade mig om hjälp. Då upptäckte de ganska snabbt att det inte gick att använda alla strategierna till just den här texten. Till exempel fungerar inte ”hoppa över” när det är en instruktion till en uppgift man ska läsa. Vi fick då en diskussion om att man använder olika strategier beroende på vilken text man läser.

image


Prenumerera på nya blogginlägg