Aktiv läskraft – ALK

En viktig utgångspunkt i ALK är att läraren inte ska öka kontrollen av elevernas läsförståelse med frågor på vad de läst eller låta dem skriva alltför många bokrecensioner. Tiden ska istället läggas på att läraren visar eleverna hur man gör för att bättre förstår olika texter.

Ur boken: Aktiv läskraft – Att undervisa i lässtrategier för förförståelse (33-34:2015)

Av Barbro Westlund

 

Hur vill du läsa idag?

Ibland när man läser vill man bara sjunka in i boken och inte bli störd och ibland vill man läsa en bok med en kompis eller man behöver ”mummelläsa” för att förstå det man läser.

Så när våra 1-2:or har läspass delar vi oss i två rum. I det ena rummet sätter man sig om man vill läsa helt själv och alldeles tyst och i det andra rummet sätter man sig om man vill ”mummelläsa” eller läsa med en kompis.

Hur gör ni när ni läser i skolan?

 

 

Lässtrategier – del II

I ett tidigare inlägg skrev jag om elevernas egna lässtrategier som de använder när de kommer till något i texten de inte förstår. Idag fortsatte vi att prata och använda dem, när de arbetade självständigt med ett arbetsblad som handlade om sammansatta ord. Jag uppmanade dem att använda några av strategierna (inklusive, fråga en kompis) innan de frågade mig om hjälp. Då upptäckte de ganska snabbt att det inte gick att använda alla strategierna till just den här texten. Till exempel fungerar inte ”hoppa över” när det är en instruktion till en uppgift man ska läsa. Vi fick då en diskussion om att man använder olika strategier beroende på vilken text man läser.

image

Får vi skriva snart?

Många elever (ofta pojkar) stönar högt och ljudligt när de ska skriva något, oavsett om det är svaret på en textuppgift i matematik eller en dikt på svensklektionen. En lektion som lockar de allra flesta att  orka skriva mer än en mening,  är en lektion från Anne-Marie Körlings blogg Körlings Ord (klicka på länken, så hittar du Anne-Maries beskrivning av lektionen). Lektionen utvecklar elevernas ordförråd, grammatiska kunskaper och tänkande.

Man lånar en mening av en författare och den skriver man av ordagrant. Sedan börjar man laborera med meningen på olika sätt tillsammans med eleverna. Jag förberedde mig hemma, genom att själv göra så många omskrivningar som möjligt, för att kunna visa eleverna. Men ganska snabbt gav de förslag och vi hjälptes åt tillsammans att laborera med ord och skiljetecken på olika sätt.

image

 

Till slut ropade en elev: Får inte vi skriva snart?

image

Vi började skriva och alla skrev utifrån sina förutsättningar (jag hade en elevensvalgrupp med 3-6:or) och det är det som är så bra med denna uppgift. Den blir aldrig för svår eller för lätt. Jag delade sedan upp dem i grupper och så fick man läsa upp det man hade skrivit för varandra. De sista fem minuterna fick de som ville läsa upp sin text (eller välja att jag skulle läsa) för hela gruppen. Det blev 80 minuter med mycket skratt, skrivande, läsande och lyssnande!