Lässtrategier – fråga först eleverna hur de gör!

I 2:an arbetar vi just nu med lässtrategier och framför allt med strategier som handlar om hur man kan göra om man inte förstår det man läser.

Jag började med att fråga eleverna:

När du läser och kommer till något du inte förstår, vad gör du då?

Frågan hade jag bakat in i en intervju om läsning som jag har gjort med alla 2:or. Intervjun har jag översatt från en bok som heter Reading Miscue Inventory, men jag har gjort om den så att den ska passa mig bättre.

När jag hade intervjuat alla elever, skrev jag ner deras svar och satte upp på väggen i klassrummet. Vi gick igenom deras strategier och sedan fick de genast pröva dem.  Jag bad dem ta en bok sedan fick de välja ut vilka strategier de skulle prova att använda om de stötte på något de inte förstod eller inte kunde läsa.

image

Eleverna var mycket engagerade och ville inte sluta läsa, för de ville pröva alla strategier, speciellt dem som de inte själva hade prövat tidigare.

Om man vill läsa mer om hur man kan synliggöra elevernas egna lässtrategier, kan man läsa  om det i boken Kiwimetoden, av Anne-Marie Körling.