Undervisningens form

genom formerna kan innehållet äga den rymd och det djup som undervisningen kan ge

Så skriver Anne-Marie Körling i ett av sina blogginlägg.  Och just det här med undervisningens form och hur den kan hjälpa mig och eleverna att hålla fokus på innehållet och på så sätt skapa den gemenskap och arbetsro som är så viktig för att elevernas lärande ska kunna ske –  det har jag blivit mer och mer medveten om under mina år som lärare.

De former som återkommer i min undervisningen är:

  • finnas på plats när eleverna kommer in i klassrummet – och om jag inte är på plats, ska eleverna veta till 100 % vad de ska göra när de kommer in så att de kan börja direkt.
  • om det är första lektionen är det alltid genomgång av dagens schema (där jag använder mig av text + bildstöd).
  •  fokus på innehållet direkt – tex genom att det visas några ord eller en bild på Smartboarden.
  • skriva upp sig om man behöver hjälp.
  • alltid få fråga en kompis om hjälp.
  • att själv få hämta saker och veta vad allt finns i klassrummet.
  • think – pair – shair i stället för handuppräckning.
  • jag och eleverna är i klassrummet hela lektionen oavsett om de arbetar självständigt, i par eller i grupp.

Några fler inlägg från Anne-Marie som tar upp detta är:
Från oordning till starka innehåll
Klassrumsnära utvecklingsfrågor – förändra i det lilla och märk väl i det stora
Utbilda i ordning och reda

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *