Varför står det galopp?

Han rullade tillbaka stenen för ingången och satte av i full galopp. Roald Dahl – SVJ

 – Cecilia, varför står det galopp? 

Frågan kommer från min 8-åriga elev. Vi sitter tillsammans på golvet och jag har precis läst ut ett kapitel ur SVJ, vår högläsningsbok.

Tja, Roald Dahl gillar väl det ordet. Och jag tror att han använder det ordet för att läsaren ska få en tydlig inre bild. Gillar inte du det ordet?

– Nej, det passar inte, för en jätte galopperar inte. Det gör bara hästar.

Ytterligare en elev kommer in i diskussionen.

Jag gillar inte heller det ordet. En jätte har inte fyra ben och han galopperar inte.

– Om du skulle ha skrivit den meningen vilket ord hade du använt? …satte av i full…

– …satte av i full…fart!

– Ja (säger elev nummer två), för då springer han på två ben och inte på fyra.

De andra eleverna lyssnar på vår diskussion och några håller med sina klasskompisar och några tycker att ordet ”galopperar” är ett bra ord.

CrQ84VQVMAAiEiL.jpg-large

Att ta tillfället i akt när eleverna ställer frågor om en text är ett ypperligt tillfälle att fördjupa förståelsen av texten, lära sig nya ord och förstå att det finns en författare bakom varje text. När vi tar elevernas frågor på allvar tränar vi dem i att bli aktiva läsare och ibland även medskapande läsare genom att uppmuntra till att komma med omformuleringar av texten. Läs mer om hur du kan arbeta med textsamtal i boken ”Vägar till läsförståelse” av Monica Reichenberg.

 

 

 

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *