Hit med en checklista, Cecilia!

Vi har under en period arbetat med berättande text. Som bas använder jag läromedlet Livet i Bokstavslandet, men jag kompletterar även med idéer som jag har hittat i Adrienne Gears bok: Att skriva faktatexter (berättande text är ju inte en faktatext, men man kan ändå hämta många förslag och idéer från den boken).

I lärarhandledningen (till LiB) finns det mycket användbara checklistor, som vi har använt när vi har skrivit våra texter. Man kan använda dem både innan man skriver, under man skriver och efter man skriver.

Idag har vi arbetat med sekvenssagor (något som jag har skrivit om här: Sekvenssagor).
När en av eleverna var klar med sin saga frågade eleven efter en checklista. Jag blev lite förvånad, för jag hade inte nämnt att vi skulle använda listorna idag. Men jag bara tog fram en lista och gav till eleven.
Efter en stund sa jag lite lagom högt: Jag ser att M använder en checklista till sin saga.
Och vips – hade jag en handfull elever till som också ville ha en checklista.

Hit med en checklista, Cecilia!

Jag har insett att ett av de effektivaste pedagogiska verktygen jag har som lärare  är de två orden ”Jag ser…”. Jag använder det både muntligt och skriftligt. Muntligt i klassrummet, i den dagliga undervisningen.

  • Jag ser att L arbetar utan att störa andra.
  • Jag ser att O skriver med små bokstäver.
  • Jag ser att K hjälper E.

Jag använder det även skriftligt, där jag skriver ner allt vad jag ser att eleven kan hittills.

  • Jag ser att du lyssnar koncentrerat när jag högläser.
  • Jag ser att du kan sjunka in i en bok.
  • Jag ser att du skriver med mellanrum.

Jag hade jobbat i flera år, innan jag upptäckte detta sätt att se och spegla eleverna. Och det var Anne-Marie Körling som berättade, visade och uppmuntrade mig att pröva det i klassrummet.  I hennes bok Vägen till skriftliga omdömen, kan man läsa just om att synliggöra och spegla det eleven kan, istället för att komma med subjektiva tyckanden (som t.ex. Duktigt! Snyggt jobbat! Fint!) om elevernas lärande.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *