What do you see?

Under det här läsåret har eleverna i 2:an haft engelska för första gången. Jag har inte använt något läromedel utan istället utgått från skönlitteratur och UR-serien Pick a colour.

En av de skönlitterära böckerna vi har använt är Brown Bear, Brown Bear, What Do You See? av  Bill Martin, Jr. and Eric Carle. Vi har läst den gemensamt flera gånger och sjungit den (den som sång på You Tube). Eleverna har även läst den i par och självständigt.

Som avslutning på det arbetet gjorde vi en egen What-do-you-see-bok. Eleverna fick fritt välja ett eller två djur och bestämma vilken färg de skulle ha. Alla målade sina djur och sedan använde vi appen Book Creator där varje elev gjorde sin sida (eller sidor) i boken.

När den var färdig skrev jag ut den och eleverna fick ta hem den som en ”Show and read-läxa”. Som bonus finns den även på Flip Snack, ett digitalt verktyg som jag verkligen gillar eftersom det är lätt att använda och ger möjlighet för fler att se vad vi har gjort. Klicka gärna på bilden och läs vår fina bok.