Stötta tankarna

Göran Svanelid skriver: ”Genom färdiga stödmallar får eleverna hjälp med att sortera och strukturera tankar och information. Stödmallarna är till nytta för alla elever, men speciellt för de elevgrupper som har problem att skapa ordning bland menig med texter, tankar, problem fakta och begrepp” (De fem förmågorna i teori och praktik, 2014:97)

Jag gillar verkligen att jobba med stödmallar, men det är ändå inte så lätt som det ser ut. Eleverna måste få lära sig hur man ska läsa av och fylla i stödmallen och därför är det viktigt att det är relativt enkelt från början.

Jag brukar introducera stödmallar när jag jobbar med de tre världsreligionerna på lågstadiet. När vi har läst texter och sett film hjälps vi åt att fylla i mallen (på Smartboarden). Sedan får de fylla i en egen.

Nästa stödmall jag ska introducera kommer att innehålla högtider och berättelser från de tre religionerna.

Jag tycker alla borde prova att arbeta med stödmallar om man inte har gjort det tidigare, men glöm inte att börja enkelt, så att eleverna blir bekanta med modellen.

Sant eller falskt? En före- och efteraktivitet

Att jobba med sanna och falska påståenden är en aktivitet som kan användas både med de yngre och äldre eleverna. I boken Språkutvecklande SO-undervisning finns den med som en aktivitet att göra före man läser en text. Men jag tycker att man absolut kan använda samma påståenden efter att man har läst texten. Då kan eleverna jämföra med vad de trodde innan och vad de vet nu.

Vi jobbar nu med de tre världsreligionerna i 2:an. Och jag har skapat 5 påstående för varje religion, som eleverna ska ta ställning till både innan vi läser texten och efter vi har läst texten. Eleverna kommer att få göra detta parvis innan vi läser texten, men enskilt efteråt.

 

VENN – digitalt

VENN-diagram är en grafisk modell som under de senaste åren har blivit en populär modell att använda när man vill träna eleverna i att undersöka likheter och skillnader. Modellen hjälper eleverna att strukturera och avlasta tankarna genom att synliggöra dem i en enkel men tydlig modell. Jag hittade en VENN-modell digitalt på hemsidan från ”En läsande klass”. Att ha modellen digitalt är bra för den lärare som ska introducera VENN för eleverna. När man har gjort det några gånger gemensamt, kan man pröva på att eleverna själva skriver på papper.
VENN-digitalt

Eftersom många redan har bloggat om hur de har använt VENN-diagram, tänker jag inte skriva någon utförlig beskrivning här. Istället länkar jag till några sidor för den som vill veta mer:

VENN – en höjdare

VENN-diagram

Lektionsbanken: Venndiagram