Koka älgens magsäck och ät den!

Stenåldern.

Finns det något tacksammare ämne i skolan att arbeta med? Jag tror inte det. Elevernas entusiasm och nyfikenhet är på topp.

Älgen – inte renen som kanske många tror, var det djur som var absolut viktigaste födan för stenåldernsmänniskan här uppe i Lappland/Västerbotten.

Jag valde att skriva instruerande text med eleverna för att knyta ihop säcken för jägarstenåldern. Den idén stötte jag på för första gången när jag lyssnade på Adrienne Gear i Stockholm. Hon har även skrivit en bok som heter Att skriva faktatexter och där kan man läsa mer om detta.

Det går kort ut på att helt enkelt skriva en instruktion för det ämnet man har jobbat med. Rubriken på våra texter blev:

Hur man blir en jägarstenåldersmänniska

Vi började med att fylla i en stödmall, där vi samlade viktiga innehållsord i olika kategorier.

Därefter gjorde jag en minilektion för att påminna dem (vi har skrivit liknade texter i 1:an) om skillnaden mellan beskrivande text och instruerande text.

Här har jag härmat Adriennes lektion, fast bytt ut henne mot mig själv.

Nästa lektion började vi först gemensamt och jag skrev ner några elevexempel på tavlan, för dem som behövde exempel att härma.

När alla är färdiga kommer de att få läsa upp texterna för varandra och ta hem som visa-vad-du-lärt-dig-i-skolan-läxa.