Fröken Spöke

Jag har fått ”Fröken Spöke-feber”!

Det började med att jag lyssnade på Helge Skoogs inläsning av Kerstin Lundberg Hahns bok ”Fröken Spöke”. Den finns på UR:s Sluka Svenska och är tillgänglig för alla att lyssna på. Sedan började jag ”missionera” för alla elever som kom på biblioteksrasterna och jag lånade ut iPads så de fick lyssna.

Idag läste jag boken för min f-klass. Eftersom vi har ett klass-spöke, blev det naturligt att det var han som fick presentera boken. De ville genast läsa den och då gjorde jag det. Det var inte tänkt att jag skulle läsa hela boken under en lektion, men de lät mig helt enkelt inte sluta läsa förrän boken var slut!

Efter rasten hade jag förberett med lappar med påståenden (som finns att hämta på Nypons hemsida: https://www.nyponforlag.se/produkt/lattlast-pa-svenska/froken-spoke/). De fick jobba två och två och diskutera om påståendet var sant eller falskt. Alla fick dra en lapp var, sedan läste jag upp vad som stod och de fick tänka tillsammans. De elever som kunde läsa själva, ville gärna läsa upp lappen själv.

Vi (och vårt spöke Blue) ÄLSKAR fröken Spöke och vi bestämde tillsammans att vi läser nästa del redan imorgon!

Ps: Att högläsa första delen i en bokserie är en mycket god investering inför elevernas framtida val i sin självständiga läsning.

Skruvade sagor

I mitt deltidsjobb som skolbibliotekarie har jag hand om en grupp 3:or varje fredag. Vi har då jobbat med något som heter ”Skruvade sagor”. Det är ett material från Hegas, som består av en kortlek med bilder. Bilderna är indelade i olika kategorier: huvudperson, plats, händelse, fiende och sagoslut.

Under ca 40 minuter hann de med att muntligt tillsammans skapa 12 korta sagor och berätta dem för varandra. Tidigare har de fått skriva ner sagorna, men då har de bara hunnit med att göra en saga. Nu ville jag ”speeda” upp tempot lite (undvika dötid, som det annars blir när elever blir klar olika snabbt) så därför gjorde vi det muntligt och de hade även begränsat med tid för varje saga.

https://www.hegas.se/newsitem.html/inte-folja-reglerna-i-skruvade-sagor

Eleverna var i grupper om tre (det var fyra grupper totalt). En elev ur varje grupp fick dra ett kort från varje kategori, sedan skulle de tillsammans i gruppen komma på en saga till bilderna. När de kände sig färdiga fick de berätta sin saga för en av de andra grupperna (under förutsättning att den gruppen var klar). De utsåg en i gruppen som skulle vara berättaren. Varje grupp gjorde tre sagor, så att alla fick vara berättaren en gång. Efter varje ”omgång” utmanade jag dem genom att säga till exempel: använd ordet plötsligt en gång i sagan, försök att säga minst två meningar om varje bild, beskriv hur någon av karaktärerna ser ut osv. Vi pratade även hur en bra publik är och då påminde jag dem om en lektion när de hade varit en bra publik.

Lektionen utvecklade elevernas förmåga att se sagomönster och berättelsestruktur, tala inför grupp, vara aktiva lyssnare och samarbeta med andra.