Fröken Spöke

Jag har fått ”Fröken Spöke-feber”!

Det började med att jag lyssnade på Helge Skoogs inläsning av Kerstin Lundberg Hahns bok ”Fröken Spöke”. Den finns på UR:s Sluka Svenska och är tillgänglig för alla att lyssna på. Sedan började jag ”missionera” för alla elever som kom på biblioteksrasterna och jag lånade ut iPads så de fick lyssna.

Idag läste jag boken för min f-klass. Eftersom vi har ett klass-spöke, blev det naturligt att det var han som fick presentera boken. De ville genast läsa den och då gjorde jag det. Det var inte tänkt att jag skulle läsa hela boken under en lektion, men de lät mig helt enkelt inte sluta läsa förrän boken var slut!

Efter rasten hade jag förberett med lappar med påståenden (som finns att hämta på Nypons hemsida: https://www.nyponforlag.se/produkt/lattlast-pa-svenska/froken-spoke/). De fick jobba två och två och diskutera om påståendet var sant eller falskt. Alla fick dra en lapp var, sedan läste jag upp vad som stod och de fick tänka tillsammans. De elever som kunde läsa själva, ville gärna läsa upp lappen själv.

Vi (och vårt spöke Blue) ÄLSKAR fröken Spöke och vi bestämde tillsammans att vi läser nästa del redan imorgon!

Ps: Att högläsa första delen i en bokserie är en mycket god investering inför elevernas framtida val i sin självständiga läsning.

Skruvade sagor

I mitt deltidsjobb som skolbibliotekarie har jag hand om en grupp 3:or varje fredag. Vi har då jobbat med något som heter ”Skruvade sagor”. Det är ett material från Hegas, som består av en kortlek med bilder. Bilderna är indelade i olika kategorier: huvudperson, plats, händelse, fiende och sagoslut.

Under ca 40 minuter hann de med att muntligt tillsammans skapa 12 korta sagor och berätta dem för varandra. Tidigare har de fått skriva ner sagorna, men då har de bara hunnit med att göra en saga. Nu ville jag ”speeda” upp tempot lite (undvika dötid, som det annars blir när elever blir klar olika snabbt) så därför gjorde vi det muntligt och de hade även begränsat med tid för varje saga.

https://www.hegas.se/newsitem.html/inte-folja-reglerna-i-skruvade-sagor

Eleverna var i grupper om tre (det var fyra grupper totalt). En elev ur varje grupp fick dra ett kort från varje kategori, sedan skulle de tillsammans i gruppen komma på en saga till bilderna. När de kände sig färdiga fick de berätta sin saga för en av de andra grupperna (under förutsättning att den gruppen var klar). De utsåg en i gruppen som skulle vara berättaren. Varje grupp gjorde tre sagor, så att alla fick vara berättaren en gång. Efter varje ”omgång” utmanade jag dem genom att säga till exempel: använd ordet plötsligt en gång i sagan, försök att säga minst två meningar om varje bild, beskriv hur någon av karaktärerna ser ut osv. Vi pratade även hur en bra publik är och då påminde jag dem om en lektion när de hade varit en bra publik.

Lektionen utvecklade elevernas förmåga att se sagomönster och berättelsestruktur, tala inför grupp, vara aktiva lyssnare och samarbeta med andra.

Språkutveckling pågår!

I det här inlägget tänker jag berätta hur en dag i f-klass kan se ut när vi fokuserar på språkutveckling. Här beskriver jag kort varje lektionspass. Vi har så klart rast och lunch och lite annat där emellan, som jag inte skriver om här.

Vi började dagen med att sjunga några olika sånger. När vi sjunger försöker jag medvetet artikulera extra noga, så att eleverna hör orden ordentligt i sångerna. 

En sång vi har sjungit mycket är ”Vanten” som är en dikt av Lena Sjöberg.

Därefter blev det stationer. Idag var det fyra stationer med tre elever i varje grupp. En station spelade ett alfabetsspel, där man skulle lyssna efter första bokstavsljudet. En station var att läsa böcker (jag väljer böcker som vi har jobbat med under andra lektioner). En station var iPad (alla hade varsin), där eleverna valde mellan olika appar, som alla tränar språkljuden på olika sätt. Och en station var vanligt memory. Eleverna var på varje station i ca 10 minuter, innan de bytte. Efteråt pratade vi om vilken station de gillade bäst/sämst och hur samarbetet fungerade.

En annan lektion vi hann med idag är det jag kallar ”Vilken ordning?”. Den här uppgiften går ut på att tillsammans i grupp lägga bilder (ur en bok) i rätt ordning. Här tränar eleverna på berättelsestruktur och att komma överens. Jag hade kopierat bilderna, sedan fick de tillsammans bestämma i vilken ordning bilderna ska vara. Efteråt högläste jag boken. Boken finns sedan i klassrummet att läsa eller att låna hem. Jag använder mig av böcker med tydliga bilder, tydlig röd tråd och där det finns en till två meningar till varje bild.

Sista lektionen för dagen var korsord med bilder. Eleverna arbetade enskilt men de fick gärna fråga/samarbeta med en kompis.

Kaniner och harar

Idag har vi läst faktaboken Kaniner och harar (av Jörgen Möller Christensen, Gothia förlag). Själva högläsningen gick till så att jag hade fotat av de sidor jag skulle läsa och visade dem på Smartboarden medan jag läste.

Vi började med att berätta för varandra vad vi kände till om kaniner och harar. Några elever har eller hade haft kaniner och det ville de gärna berätta för oss andra.

Innan jag började läsa, sa jag ungefär så här:

När lektionen är slut har ni lärt er många nya fakta om harar och kaniner!

Jag har märkt att om man skapar en förväntning hos eleverna att de ska få lära sig nya saker, blir de ännu mer intresserade och ”på”.

När boken var slut sammanfattade vi och alla fick säga något nytt de hade lärt sig. På måndag när vi ses, ska vi prata om boken igen och se vad vi minns.

Vad vet du om kaniner och harar?

Efter att vi gemensamt pratat om vad vi kom ihåg från boken, fick alla elever skriva och rita om kaniner och harar. Vissa elever behövde mycket hjälp och andra – som denna elev – skrev helt själv.

Hemliga kompisar

Här kommer ett inlägg om hur jag har arbetat i f-klassen med boken ”Hemliga kompisar” av Helena Bross och Christel Rönns. Jag har undervisat genom högläsning och textsamtal kombinerat med korta dramatiseringar sedan i höstas. Så eleverna är van vid arbetssättet. Alla boksidor är fotade med iPad så att jag kan visa dem medan jag läser (jag visar dem på tv:n, och det fungerar helt okej, när man inte har någon Smartboard eller projektor). Jag brukar förorda att man ska läsa hela boken rakt igenom en gång, innan man sätter igång och laborera med texter, ställer frågor osv. Just den här gången gjorde jag inte det, men det blev rätt så bra än då!

Det började med att eleverna fick en lapp med ett ord och en bok av vårt spöke Blue (se tidigare inlägg om hur vi har jobbat med vårt klassrumsspöke). Vi började bekanta oss med ordet. Det var ordet ”hemliga” och jag skrev upp det på tavlan med både versaler och gemener.

hemliga

HEMLIGA

Sedan pratade vi om vad vi tänkte på när vi hörde ordet. Jag laborerade även med ordet genom att täcka över vissa bokstäver och då fick vi ju helt andra ord och då pratade vi om dem.

Efter det laborerade vi med olika skiljetecken och prövade att kör-läsa tillsammans med punkt, frågetecken och utropstecken (Hemlighet? Hemlighet! Hemlighet.) En rolig och språkberikande lektionsmodell som jag har lärt mig av Anne-Marie Körling. Var inte rädd att prova den med förskoleklassare!

Sedan var det dags att plocka fram boken och vi tittade på framsidan och första bilden i boken. Vi pratade om vad vi såg och vad vi trodde.

Till slut började vi läsa, men redan på första sidan fick jag lov att stanna upp. För eleverna uppmärksammade alla utropstecken och punkter. Vi diskuterade varför författaren hade valt just de skiljetecknen. Och vi provade att kör-läsa några av replikerna.

När jag hade läst vidare ett stycke, gjorde jag ett stopp och lät alla som ville prova att dramatisera en scen med två elever och fröken. Det blev både en möjlighet att pröva författarens ord och att låta kroppen röra på sig.

Sedan läste jag ett stycke till och då hade vi kommit till stället i boken där fröken berättar att klassen skulle ha ”hemliga kompisar”. Min tanke var att när vi läst klart, fråga f-klassen om de ville prova att ha ”hemliga kompisar”. Men så långt hann jag inte, för en elev räcker upp handen och frågade:

Kan inte vi prova att ha hemliga kompisar?

Och vips ville alla prova och vi bestämde att vi skulle börja med det veckan efter. När boken var slut pratade vi om hur vi skulle göra när vi började med ”hemlig kompis”. Vi hjälptes åt att komma med olika förslag på vad man kan göra för att vara extra snäll mot sin hemliga kompis.

Så kom då äntligen den efterlängtade måndagen och alla fick dra en lapp ur en burk. Så spännande! På torsdag ska vi prata om hur det gick att ha en hemlig kompis.