Sant eller falskt? En före- och efteraktivitet

Att jobba med sanna och falska påståenden är en aktivitet som kan användas både med de yngre och äldre eleverna. I boken Språkutvecklande SO-undervisning finns den med som en aktivitet att göra före man läser en text. Men jag tycker att man absolut kan använda samma påståenden efter att man har läst texten. Då kan eleverna jämföra med vad de trodde innan och vad de vet nu.

Vi jobbar nu med de tre världsreligionerna i 2:an. Och jag har skapat 5 påstående för varje religion, som eleverna ska ta ställning till både innan vi läser texten och efter vi har läst texten. Eleverna kommer att få göra detta parvis innan vi läser texten, men enskilt efteråt.

 


Prenumerera på nya blogginlägg

VENN – digitalt

VENN-diagram är en grafisk modell som under de senaste åren har blivit en populär modell att använda när man vill träna eleverna i att undersöka likheter och skillnader. Modellen hjälper eleverna att strukturera och avlasta tankarna genom att synliggöra dem i en enkel men tydlig modell. Jag hittade en VENN-modell digitalt på hemsidan från ”En läsande klass”. Att ha modellen digitalt är bra för den lärare som ska introducera VENN för eleverna. När man har gjort det några gånger gemensamt, kan man pröva på att eleverna själva skriver på papper.
VENN-digitalt

Eftersom många redan har bloggat om hur de har använt VENN-diagram, tänker jag inte skriva någon utförlig beskrivning här. Istället länkar jag till några sidor för den som vill veta mer:

VENN – en höjdare

VENN-diagram

Lektionsbanken: Venndiagram

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Kan man skriva på biblioteksrasten?

‪- Cecilia, jag hittar inget att läsa. Får jag skriva en saga istället? ‬
‪- Självklart!

Fem minuter senare…

‪- Cecilia, vad ska jag skriva om?‬
‪- Kanske en flicka, en varg och en … helikopter?
‪- Ja! Nu vet jag vad jag ska skriva om! ‬

(Idén med flicka+varg+helikopter har jag lånat ur boken Fantasins grammatik av Gianni Rodari.)

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Aidan – det hände i personalrummet!

Aidan Chambers lär ha sagt ”Vi vet inte vad vi tycker om en bok, förrän vi pratat om den” och om det är sant eller inte – att han har sagt just det – vet jag inte. Men idag fick jag uppleva precis det.

Jag och en arbetskamrat är med i samma bokcirkel och vi började samtala om boken vi ska läsa tills nästa gång – Återstoden av dagen av Kazuo Ishiguro.

Jag har precis läst ut den, men min kamrat har inte börjat ännu. Så jag ville egentligen inte säga någonting alls, eftersom jag inte ville påverka hennes bild av boken. Men hon ville gärna veta ändå, så jag började berätta.

Och ju mer jag berättade desto mer kände jag hur mycket jag tyckte om boken och dess karaktärer och jag ville bara berätta mer och mer. Jag fick till slut hejda mig, för att inte förstöra hela hennes läsupplevelse innan hon ens hade börjat.

Och när hon gick ut ur personalrummet, insåg jag plöstligt att jag nog har läst en av de bästa böckerna någonsin  – men det märkligaste är att jag inte insåg det förrän jag hade pratat om den.


Prenumerera på nya blogginlägg