En bok att ösa ur

Det slår mig – när jag ännu en gång ögnar igenom boken Att undervisa i läsförståelse av Barbro Westlund att detta är en av de bästa böckerna inom detta område. Den är  sprängfylld av både teori och konkreta lektioner att använda sig av i sin undervisning. Från 1:an till 6:an med lektioner för både skönlitteratur och sakprosa.

CTWdLSSUYAQnpny

Här är en länk till ett  tidigare inlägg där jag beskriver ett lektionsförslag från denna bok:

http://lappkullan.moobis.se/hoglasning-med-okat-elevansvar/

 

 

 

 

Aktiv läskraft – ALK

En viktig utgångspunkt i ALK är att läraren inte ska öka kontrollen av elevernas läsförståelse med frågor på vad de läst eller låta dem skriva alltför många bokrecensioner. Tiden ska istället läggas på att läraren visar eleverna hur man gör för att bättre förstår olika texter.

Ur boken: Aktiv läskraft – Att undervisa i lässtrategier för förförståelse (33-34:2015)

Av Barbro Westlund

 

Hur vill du läsa idag?

Ibland när man läser vill man bara sjunka in i boken och inte bli störd och ibland vill man läsa en bok med en kompis eller man behöver ”mummelläsa” för att förstå det man läser.

Så när våra 1-2:or har läspass delar vi oss i två rum. I det ena rummet sätter man sig om man vill läsa helt själv och alldeles tyst och i det andra rummet sätter man sig om man vill ”mummelläsa” eller läsa med en kompis.

Hur gör ni när ni läser i skolan?

 

 

En Tala-Lyssna-Läsa-Skriva-Tänka-lektion!

Så här såg upplägget ut, på 4-5:ans SO-lektion idag. Jag känner mig extra nöjd, eftersom vi fick med både tala, lyssna, läsa, skriva och tänka. Det är en slags ramlektion, som kan användas i flera ämnen, inte bara SO.

Vi började med ca 7 minuters eget skrivande utifrån en fråga som hängde ihop med förra veckans innehåll.
Eleverna fick stöttning genom en enkel skrivmall: Jag tycker…därför att…
Därefter läste alla upp vad de skrivit och diskussioner runt det.

Sedan hade vi ett läspass (ur vår Samhällskunskapsbok UPPTÄCK SAMHÄLLE,) där jag slumpade fram läsparen ( de är vana, för jag har gjort så sedan de gick i 1-2:an). Eleverna använde post-it-lappar för att markera i texten när de lärde sig något nytt och om de hittade oklarheter eller nya ord (här kan du läsa mer om hur det går till: Kontrollera sin egen läsprocess).

Efter läsningen fick alla som hade post-it-lappar berätta om dem och så hade vi diskussion kring det.

Som avslut på lektionen lekte vi en slags ordlek som eleverna älskar. Övningen går ut på att befästa ord och begrepp. Idag använde jag ord/begrepp ur texten som vi läste tidigare. Eleverna delades in i två lag och en ur varje lag satt med ryggen mot mig. Jag skrev upp ett ord/begrepp i taget på en skylt/tavla (idag använde jag en miniwhiteboard, ibland har jag förberett en PP). Sedan skulle gruppen förklara ordet för sin lagmedlem så snabbt som möjligt. Den som kom på ordet först vann poängen.

 

I den här filmen från NC kan ni se en grupp elever som leker just denna lek.

En riktigt låååång mening!

Under våren har vi arbetat med stavning på olika sätt. Under några lektioner fick eleverna en lista på svårstavade ord och den jobbade de med på olika sätt. En elev ville helt enkelt skriva av alla ord, några förhörde varandra på ord ur listan och några skrev  meningar med orden. En elev prövade att skriva en enda lång mening och det triggade sedan fler av de andra eleverna att försöka skriva ännu längre meningar. Det blev både en lektion med svårstavade ord och en lektion i hur man använder…image…kommatecknet för att bygga en riktigt låååång mening!