Hur gick det att läsa idag?

Mina elever har läsdagböcker. Titel, författare, datum och en kommentar vad de tyckte om boken. Nu har vi även börjat skriva in de böcker de högläser i projektet Hej – jag läser för dej! De skriver vem de har läst för och hur det gick att läsa. De skriver även in något de ska tänka på tills nästa gång de läser. Så här stod det i deras böcker den här veckan:

 • Jag läste bra, nästa gång ska jag tänka på att ha inlevelse.
 • Jag läste högt, nästa gång kan jag läsa med mer inlevelse.
 • Jag läste ganska högt. Jag vill läsa en svårare bok.
 • Jag läste med punkt och nästa gång kan jag tänka på att träna mer.
 • Jag stannade vid punkt. Jag ska träna mer inlevelse.
 • Jag tyckte jag läste bra ”upp och ner”, nästa gång ska jag tänka på att läsa likadant.
 • Jag stannade vid punkt. Jag ska tänka på att läsa samma takt.
 • Jag läste nog högt. Jag ska träna mer.
 • Jag var bra på att läsa. En önskan är att jag ska tänka på att stanna vid punkt.
 • Jag läste bra. Jag vill läsa roligare.

 

Inlevelseförmåga!

I går fördjupade vi oss i begreppet inlevelseförmåga och då speciellt hur man gör när man högläser en text med inlevelse. Boken de ska läsa nästa gång för 5-åringarna är boken ”Först var det mörkt…” av Anna höglund. Vi började med att prata om författaren och att boken är skriven tillsammans med en 3-åring. Vi tittade på framsidan och de fick gissa vad boken skulle handla om. Sedan läste jag boken högt för dem en gång och sedan fick de parläsa och jag gick runt och lyssnade.

Därefter gjorde vi en ”från kass till vass” och försökte sätta ord på vad man gör eller inte gör när man läser/inte läser med inlevelse. Efteråt så fick de läsa parläsa boken igen och då försöka tänka på det vi skrev upp på tavlan. Vi avslutade med en utvärdering av lektionen, där de fick skriva ner vem de hade läst med, hur deras egen läsning gick (utifrån kass-till-vass-trappan) och hur det var att lyssna. Gissa om det var skillnad på hur de läste första och andra gången!

 

20140108-221306.jpg

Hej – jag läser för dej!

Snart är det dags för alla 2:or att gå en trappa ner och knacka på hos skolans 5-årsgrupp. Det känns väldigt roligt att vi även detta lärår ha ett läsprojekt tillsammans med dem.

Förra terminen gjorde 5-åringarna en form av muntlig kamratbedömning och deras pedagog skrev ner alla kommentarer och återkopplade till oss samma dag. Det var verkligen dagens höjdpunkt att få läsa vad 5-åringarna tyckte och hur de upplevde lässtunden. Från början var det ganska många kommentarer som påpekade att 2:orna hade läst för fort, men för varje tillfälle minskade de kommentarerna och istället blev det mer av:

 • Hon läste sakta och bra.
 • Hon kan tänka på att läsa så nästa gång.
 • Han läste lagom långsamt så man hörde vad han sa.
 • Det kändes jättebra i kroppen när han läste för mig.
 • Jag vill att han ska läsa för mig mera.
 • Hon läste mittimellanperfekt!
 • Det var bra för han var så bra.

I år tänkte jag utveckla detta projekt genom att så småningom (de behöver bli lite varma i kläderna först) låta 2:orna använda en av de lässtrategier som vi har arbetat med. Eftersom jag just nu tillsammans med kollegorna arbetar med Barbro Westlunds bok om läsförståelse, tänker jag låta tvåorna agera ”läsförståelsepedagoger” när de ska högläsa. De ska få i uppgift att förbereda sin läsning genom att antingen använda framsidan på boken eller märka ut något speciellt ställe i boken. Där ska de stanna upp och låta 5-åringarna få fundera på vad som ska hända. Mina 2:or har tränat många gånger på den strategin och de vet att det är en strategi en expertläsare använder sig av.

Hej – jag läser för dej!