Härma författaren!

På Anne-Marie Körlings blogg finns ett lektionsförslag som heter Härma författarens mening eller meningar. Den lektionen har vi gjort många gånger tidigare i både 1:an och 2:an, men då har vi oftast gjort den enbart muntligt. Idag gjorde vi den både muntligt och skriftligt.

Jag valde ut en mening ur vår högläsningsbok Pluto är ingen planet av Annelie Drewsen. Den skrev jag på Smartboarden. Sedan skrev jag några egna exempel som jag hade tänkt ut i förväg. Eleverna var fort med på noterna och började ge egna förslag. Jag skrev ner dem allteftersom. Där efter tog de fram sina skrivböcker och skrev egna meningar och vi avslutade lektionen med att läsa upp det vi hade skrivit för varandra.


Prenumerera på nya blogginlägg

Formord och innehållsord

Jag och mina elever (de går i 2:an) arbetar just nu med att träna på att sammanfatta en faktatext.

Jag har alltid tyckt att det varit svårt att lära eleverna vilka ord i en text som är de viktiga. Jag brukar använda begreppet ”nyckelord” när jag ska förklara, eftersom jag själv tycker det är ett bra ord som hjälper mig att förstå vad man ska fånga i texten. För några år sedan sa en elev under en lektion: ”nyckelorden låser upp dina egna meningar”.  Jag tyckte det var så bra och vi skrev det på en affisch och satte upp i klassrummet. Men trots detta, har jag aldrig riktigt varit nöjd med mina ”nyckleordslektioner”, för det är ändå många elever som har svårt att förstå precis vilka ord det är man ska fokusera på.

Men så för några dagar sedan läste jag boken Ordens värld av Ingegerd Enström (ett boktips från twännen Cilla Dalén).

Där skriver Enström om begreppen innehållsord och formord. Det fanns också en uppgift i boken (boken blandar teori och praktiska övningar)  där alla innehållsord var bortplockade och man skulle gissa vad texten handlade om. I stycket efter hade alla formord blivit bortplockade och man skulle även där gissa vad texten handlade om. Så klart var det omöjligt att gissa när det bara var formord och betydligt lättare när det bara var innehållsord.

Jag prövade samma övning i klassrummet, (fast med meningar från en text som vi skulle jobba med) och introducerade även begreppen formord och innehållsord.

Lektionen började med att jag visade den här texten och jag bad eleverna prata i par om vad de trodde att det handlade om.

Det blev ganska tunt med gissningar och eleverna såg mest uppgivna ut och en aning frågande till vad det var jag var ute efter.

Sedan visade jag den här texten.

Då sken de genast upp, för nu var det ju ingen tvekan om vad texten handlade om.

Nästa steg var att prata om vad det var för skillnad på orden från första bilden och den andra.

Jag introducerade de två begreppen och vi pratade om att formorden formar och ”klistrar” ihop meningarna och att innehållsorden berättar om innehållet i texten – vad texten handlar om.

Därefter fick de sitta i par och fortsätta att plocka ut innehållsord ur texten om Ekorren (som finns i vår arbetsbok).

Slutligen gick vi igenom tillsammans vilka ord de hade valt att stryka under. Ingen grupp hade strukit under några formord – alla hade uteslutande markerat innehållsord.

Tack Cilla Dalén för boktipset och tack Ingegerd Enström för idén till den lyckade lektionen!


Prenumerera på nya blogginlägg

Hit med en checklista, Cecilia!

Vi har under en period arbetat med berättande text. Som bas använder jag läromedlet Livet i Bokstavslandet, men jag kompletterar även med idéer som jag har hittat i Adrienne Gears bok: Att skriva faktatexter (berättande text är ju inte en faktatext, men man kan ändå hämta många förslag och idéer från den boken).

I lärarhandledningen (till LiB) finns det mycket användbara checklistor, som vi har använt när vi har skrivit våra texter. Man kan använda dem både innan man skriver, under man skriver och efter man skriver.

Idag har vi arbetat med sekvenssagor (något som jag har skrivit om här: Sekvenssagor).
När en av eleverna var klar med sin saga frågade eleven efter en checklista. Jag blev lite förvånad, för jag hade inte nämnt att vi skulle använda listorna idag. Men jag bara tog fram en lista och gav till eleven.
Efter en stund sa jag lite lagom högt: Jag ser att M använder en checklista till sin saga.
Och vips – hade jag en handfull elever till som också ville ha en checklista.

Hit med en checklista, Cecilia!

Jag har insett att ett av de effektivaste pedagogiska verktygen jag har som lärare  är de två orden ”Jag ser…”. Jag använder det både muntligt och skriftligt. Muntligt i klassrummet, i den dagliga undervisningen.

  • Jag ser att L arbetar utan att störa andra.
  • Jag ser att O skriver med små bokstäver.
  • Jag ser att K hjälper E.

Jag använder det även skriftligt, där jag skriver ner allt vad jag ser att eleven kan hittills.

  • Jag ser att du lyssnar koncentrerat när jag högläser.
  • Jag ser att du kan sjunka in i en bok.
  • Jag ser att du skriver med mellanrum.

Jag hade jobbat i flera år, innan jag upptäckte detta sätt att se och spegla eleverna. Och det var Anne-Marie Körling som berättade, visade och uppmuntrade mig att pröva det i klassrummet.  I hennes bok Vägen till skriftliga omdömen, kan man läsa just om att synliggöra och spegla det eleven kan, istället för att komma med subjektiva tyckanden (som t.ex. Duktigt! Snyggt jobbat! Fint!) om elevernas lärande.


Prenumerera på nya blogginlägg

Poesiafton – på morgonen

Mina elever i 2:an har skrivit dikter. Vi har använt oss av en skrivmall som är hämtad ur dikten ”Gärna ville jag vara ett träd” av Barbro Lindgren. Idén lånade jag av Jessica Mellgren, som har skrivit så inspirerande om sitt arbete på sin blogg: Det utvidgade kollegiet.

Nu har jag lagt upp elevernas dikter på FlipSnack edu, en gratis webbtjänst som gör elevernas texter läsvänligare – som en bok på webben!

skarmavbild-2016-10-04-kl-21-31-47

Nu övar vi för fullt, för nästa vecka har vi bjudit in förskoleklassen. Vi ska rulla ner mörkläggninsgardinerna, visa dikterna på Smartboarden och med inlevelse och högtidlig  stämma läsa upp våra vackra dikter. Det blir en härlig poesiafton…halv nio på morgonen.

 

 

 


Prenumerera på nya blogginlägg