Några nyckelord, en låtsaskompis och en egen text!

Idag fick mina elever en skrivuppgift i NO.  Först pratade vi om det vi har lärt oss om vind och vi pratade om ett experiment vi hade gjort med varmt vatten, en pet-flaska och en ballong. Sedan sa jag ungefär så här:

Tänk dig att du har en klasskompis som har missat alla lektioner vi har arbetat med VIND. Nu ska du skriva ett brev till hen och berätta om hur vind uppstår i naturen. Försök att få med så många av dessa ord som möjligt  i din text:

  • solen
  • marken
  • värmer
  • lättare
  • stiger
  • sugs in
  • luften

Så här har vi gjort i flera ämnen, en gång fick de beskriva likhetstecknet för en låtaskompis. Jag tycker att det är ett bra sätt för mig att få syn på om eleverna kan använda ämnesspecifika ord och begrepp så att man kan förstå innehållet. Så här är ju även NP för 3:an upplagt (man ger eleverna nyckelord), när de ska skriva faktatexter.

 

Årets första skrivuppgift

Förra läsåret låg det alltid blädderblock utlagt på golvet (ett tips från Anne-Marie Körling) så att eleverna kunde skriva ner meningar ur de böcker de läste. Sedan brukade jag högläsa deras meningar och vi lekte med orden, prövade att läsa med olika betoning m.m. Jag sparde alla meningar och idag plockade jag fram dem igen för årets första skrivuppgift (även det en lektion från Anne-Marie Körlings blogg). Först gjorde vi det muntligt tillsammans. Jag valde en mening från ett blädderblock och skrev den på tavlan. Sedan högläste vi den på olika sätt och sedan skrev vi om den på olika sätt. Vi gjorde så med flera meningar innan det var dags för eleverna att göra själva.

När alla hade skrivit så samlades vi och jag läste upp deras nya meningar, det blev många skratt! Det här är en mycket rolig och kreativ skrivuppgift!

 

IMG_1816.JPG
En elevutvärdering av höstens första skrivuppgift.