Om

Hej!
Jag heter Cecilia Sundh och jag blev lärare 2004. Det här läsåret undervisar jag  i en 3:a och har svenska, SO, engelska och musik. Jag undervisar även skolans 2:or i SO. Jag går även en utbildning genom Nationellt Centrum för andraspråk, där jag utbildar mig till SO-handledare. Jag är även ansvarig för skolbiblioteket. Jag är behörig att undervisa i svenska 1-9, matematik 1-6, SO 1-6 och jag har en förskollärarlegitimation med behörig examen i förskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Jag har med hjälp av det utvidgade kollegiet och Anne-Marie Körling hittat tillbaka till arbetsglädjen och nyfikenheten jag kände som nyexaminerad lärare. Jag startade den här bloggen, efter att Anne-Marie och några twänner både inspirerade och uppmuntrade mig att göra det. Bloggen har fått mig att reflektera över, klargöra och dokumentera mitt arbete. Med andra ord hjälper den mig att bli mer professionell!

Om du vill kontakta mig, kan du göra det på följande sätt:

E-post: cecilia.sundh@storuman.se
Twitter: @Lappkullan