Skruvade sagor

I mitt deltidsjobb som skolbibliotekarie har jag hand om en grupp 3:or varje fredag. Vi har då jobbat med något som heter ”Skruvade sagor”. Det är ett material från Hegas, som består av en kortlek med bilder. Bilderna är indelade i olika kategorier: huvudperson, plats, händelse, fiende och sagoslut.

Under ca 40 minuter hann de med att muntligt tillsammans skapa 12 korta sagor och berätta dem för varandra. Tidigare har de fått skriva ner sagorna, men då har de bara hunnit med att göra en saga. Nu ville jag ”speeda” upp tempot lite (undvika dötid, som det annars blir när elever blir klar olika snabbt) så därför gjorde vi det muntligt och de hade även begränsat med tid för varje saga.

https://www.hegas.se/newsitem.html/inte-folja-reglerna-i-skruvade-sagor

Eleverna var i grupper om tre (det var fyra grupper totalt). En elev ur varje grupp fick dra ett kort från varje kategori, sedan skulle de tillsammans i gruppen komma på en saga till bilderna. När de kände sig färdiga fick de berätta sin saga för en av de andra grupperna (under förutsättning att den gruppen var klar). De utsåg en i gruppen som skulle vara berättaren. Varje grupp gjorde tre sagor, så att alla fick vara berättaren en gång. Efter varje ”omgång” utmanade jag dem genom att säga till exempel: använd ordet plötsligt en gång i sagan, försök att säga minst två meningar om varje bild, beskriv hur någon av karaktärerna ser ut osv. Vi pratade även hur en bra publik är och då påminde jag dem om en lektion när de hade varit en bra publik.

Lektionen utvecklade elevernas förmåga att se sagomönster och berättelsestruktur, tala inför grupp, vara aktiva lyssnare och samarbeta med andra.