Bu alla barn! Cu alla barn! Mu alla barn!

Idag fick vi ett nytt brev från vårt spöke. Han undrar vad som händer om man spökar bort bokstaven B i bu och byter ut det mot en annan bokstav.

Vi satte genast igång och provade med alla våra bokstäver (första bokstaven i våra namn).

När vi hade gjort det fortsatte eleverna individuellt eller tillsammans med en kompis och skrev och ritade. De blev många nya roliga spökljud som vi kan använda när vi vill prata spökspråket!

 

 

Hänga gubbe!

I boken Lärande lek i förskoleklassen (en jättebra bok för alla som undervisar i förskoleklass) skriver de bland annat om den användbara ”fotoväggen”.

Så det första jag gjorde i augusti var att fota alla elever och sätta upp bilderna på väggen (väl synliga bredvid vår samlingsplats) med deras namn under varje bild.

Vi tittar på fotoväggen nästa varje dag och pratar till exempel om vilka bokstäver de har gemensamt, vilka bokstäver som kommer först eller vilka bokstäver som kommer sist i namnet.

Det vi också gör nästa varje dag (och som också beskrivs i boken) är att leka ”Hänga gubbe”. Jag använder bara elevernas namn och då studeras fotoväggen flitigt av eleverna.

Och jag ser redan en utveckling av elevernas bokstavskännedom* när jag jämför med vad de kunde när skolan började i augusti!

*Bokstavskännedom är en av de grundläggande faktorerna när man ska lära sig läsa.