Nils hjälper laget

 

Nils hjälper laget är en fin bok som handlar om Nils som gillar att virka. Men han vill inte att någon ska få reda på det, eftersom han inte vill bli känd som killen som virkar … Men en dag blir en av hockey-killarna intresserade av Nils fina mössa; den har nämligen samma färger som laget…

Jag högläste den för skolans 2:or och vi fick fina diskussioner om barns olika intressen, vänskap, könsroller och vad mod i vardagen kan innebära.

 

Flytt och flykt

Vi jobbar just nu med kapitlet ”Flytt och flykt” i vår läsebok Livet i bokstavslandet. Det är en beskrivande text om varför människor flyttar eller varför människor behöver fly från sitt land. Detta arbetsområde finns med i SO:n, både i det centrala innehållet och kunskapskraven. Som lärare i både SO och svenska tycker jag detta är toppen!

Den som inte känner till detta läromedel, ska genast ta sig en titt in på Marika Nylund Eks hemsida. Hon är en av författarna till lärarhandledningarna. Läs- och skrivundervisning

Jag vill här tipsa om några skönlitterära böcker som passar att högläsa i samband med att man jobbar med detta område.

Den långa resan till Amerika av Joan Sandin handlar om en svensk familj på 1800-talet som ger sig av till Amerika eftersom det är enda utvägen till ett bättre liv.

Systern från havet av Ulf Stark och Stina Wirsén. Den handlar om flickan Sirkka från Finland som måste resa över havet och bo med okända människor eftersom det är krig i hennes land.

Den långa, långa resan av Ilon Wikland och Rose Lagercrantz. Den handlar om Ilon Wiklands egen resa från krigets Estland till fredens land – Sverige.

Allt blir säkert bra igen av Kristen Boie. Den handlar om syskonen Rahaf och Hassan som tvingas fly från Syrien till Tyskland. Boken är skriven både på svenska och arabiska, det som numera brukar kallas tvillingbok.

Hur övar man att göra inferenser?

Idag provade jag att undervisa eleverna med hjälp av texter som jag hittade på Studentlitteraturs ”bokprovarvdelning”.

Texterna kommer ur boken Vad står det mellan raderna och är tänkta för årskurs 4 och 5. Men eftersom jag ska högläsa texterna för mina elever och vi har arbetat regelbundet med textsamtal hela året, tänkte jag att de kunde passa.

Jag började med att berätta vad inferenser är (vi har pratat om det tidigare under året, men det var ganska länge sedan) och att expertläsare gör det automatiskt när de läser. Jag berättade att man behöver använda all sin erfarenhet, kunskap och fantasi för att kunna göra inferenser.

CS5LBTtUEAAWP4y.jpg-large

Sedan läste jag första texten. Samtidigt fick de se texten på SmartBoarden. När jag hade läst klart fick de en inferensfråga på texten. Därefter fick alla tänka själva en stund, innan de vände sig till en kompis. När alla hade pratat en stund skickade jag runt en ”jättetankebubbla” med orden: Jag tror att… De som ville fick svara annars sa man bara pass och skickade vidare. När alla hade sagt vad de trodde, läste jag texten igen och stannade upp där det fanns ledtrådar.

Vi gjorde likadant med ytterligare en text innan lektionen tog slut. Jag tycker att det här materialet absolut passar för yngre elever än 10 och 11 åringar, men då ska man arbeta i helklass och läraren måste högläsa texterna.

Vi kommer att fortsätta med de resterande texterna som finns på ”bokprovarsidan” och då tänkte  jag pröva det som Monica Reichenberg skriver om i sin bok: Vägar till läsförståelse. I kapitlet ”Hur börjar jag träna inferenser?” skriver hon att man ska hjälpa eleverna att leta efter svaren i texten och sedan lära sig att inleda sina svar med ”Det står i texten att…” Man kan även uppmuntra eleverna att koppla svaret till sin egen erfarenhet genom att säga ”Jag vet att…

Jag går och ritar två nya tankebubblor nu.

Skärmavbild 2016-05-26 kl. 21.05.42

Ps: Jag säger aldrig ”läsa mellan raderna”. För det står ju faktiskt ingenting där. Ds

Textens väg: Igenom mig och ut till dig

Så här har jag arbetat det här läsåret med de böcker jag har läst med klassen.

Först väljer jag en bok ( jag väljer genom att läsa igenom den och känna efter om jag gillar den). Efter det, läser jag igenom den några gånger och lyssnar då noggrant till mina egna tankar jag får när jag läser. Det kan till exempel vara olika slags kopplingar eller frågor. Jag kan även skapa elevfrågor av de inferenser som jag gör när jag läser. Jag berättar inte om alla mina tankar för eleverna, men de finns där som ett underlag, en grund för min undervisning.

Jag letar även efter meningar/fraser som eleverna kan få prova att göra eller säga.
T.ex.  om en person i boken suckar får eleverna sucka, tittar personen i boken längtansfullt mot molnen får eleverna pröva att titta längtansfullt. Och kan jag be eleverna komma med förslag på  vilka fler sätt man kan titta på, och på sätt utvidga elevernas ordförråd.

Här är en kort stycke från boken ”Systern från havet” av Ulf Stark och Stina Wirsén.

– Jag är säker på att ni kommer att bli vänner. Ni kommer att bli som systrar, säger mamma. Här får ni var sin bulle. Margareta kastar sin bulle på marken. Sirkka släpper sin bulle i rännstenen.

 

Frågor jag kan ställa eleverna:
Hur vet mamma att de ska bli som systrar? Hur blir man systrar? Är vänner och systrar samma sak? Är det bra att ha en syster? Varför kastar Margareta sin bulle, medan Sirkka släpper sin?

Syster från havet av Ulf Stark. Högläsning med hjälp av Smartboarden.

 

Den som vill läsa mer om hur man förbereder sig inför en textläsning, kan t.ex. klicka på länken till Anne-Marie Körlings blogg:
Lektionsförberedelser: Så här förbereder jag mig
eller läsa en klassiker inom läsundervisning: Tankens mosaik

 

Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige

Jag minns inte vilken FB-grupp jag läste det i, men jag följde en tråd där flera lärare påstod att det inte gick att läsa Nils Holgersson för dagens elever.

Jag har precis börjat läsa den i min klass och från första stund lyssnar de mycket aktivt, ställer frågor, diskuterar med kamraterna, körläser och agerar ord och fraser för och med varandra.

Så jo, det går alldeles utmärkt att läsa Nils Holgersson för dagens elever – men kan det vara så att dagens lärare inte längre kan konsten att högläsa en sådan slags text för eleverna…?

IMG_0539
”Laga dig härifrån! Vi tål inte människor!” Eleverna prövar att agera ett kort stycke ur boken.

Och jag är inte ensam…här är en länkt till Lotta Bohlins arbetade med boken i sin klass: Nils Holgerssons digitala resa och en länk till Anne-Marie Körlings tankar och undervisning om boken: ”Borgligt bildningsideal”