Jämföra skönlitteratur och faktatext

När min kollega hörde att jag skulle åka till Stockholm i april och lyssna på bland annat Adrienne Gear så lånade hon genast ut sitt exemplar av boken Att läsa faktatexter, eftersom jag inte hunnit läsa den än. Och jag föll direkt. Det finns så många bra undervisningsideér i den, som man kan arbeta med både på låg- och mellanstadiet. Något som jag genast ville prova, var att jämföra skönlitteratur och faktatexter och på så sätt vaska fram faktatexternas olika särdrag (en lässtrategi som Gear kallar för ”att zooma in”). Att känna till faktatexternas särdrag och hur man ska använda dem är ju a och o när man läser en faktatext.

image

Första lektionen med 2:orna blev helt enkelt att jämföra en faktabok med en skönlitterär bok. Alla elever hade sin SO-bok och en valfri skönlitterär bok framför sig. Sedan hjälptes vi åt i helklass att hitta likheter och skillnader. Jag hade ritat upp ett stor venndiagram på vår Smart Board och eleverna var direkt med på noterna. De är vana att arbeta med venn-diagram eftersom deras klasslärare förra året, arbetade mycket med det på NO:n  och SO:n.

Andra lektionen fick de arbeta i par och klippa ut och sortera ord och fraser i olika högar:
skönlitterär – fakta – mittemellan. När alla vara klara gick vi igenom lapparna och de berättade hur de hade sorterat och varför.

image

På den tredje lektionen använde vi lapparna från faktatexthögen och sedan fick de leta efter dessa särdrag i en faktabok (den här gången använde vi vår NO-bok). De upptäckte att det inte fanns kartor i NO-böcker ( vi hittade en tillslut som användes som bakgrundsbild) och vi diskuterade varför det inte fanns i NO-boken men flera stycken i SO-boken.

Lektionerna innehöll:

 • sökläsning
 • jämföra
 • närläsning
 • nya ord och begrepp
 • samarbete
 • diskussioner
 • sortering
 •  upptäckter

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Skrivmall och sambandsord

Idag  provade jag att använda en skrivmall för allra första gången med mina 4-5:or i SO.

Jag utgick från en skrivmall (från boken Språkutvecklande SO-undervisning) som jag hade hittat på Natur och Kulturs hemsida. Den riktar sig till 7-9, därför hade jag förenklat den,  så att den skulle passa mina elever. Jag skrev även upp sambandsord på tavlan (därför att, eftersom,  på grund av m.m) för dem som behövde ytterligare skrivstöd.

Skärmavbild 2016-02-24 kl. 18.26.16

Vi arbetar just nu med hinduism och därför fick de utgå från den religionen. Den andra religionen fick de välja själva. De skulle jämföra likheter och skillnader och de fick arbeta i par om de ville. Ungefär hälften valde att arbeta i par och resten arbetade själva.

Vi avslutade lektionen med att läsa upp våra texter och ge respons till varandra. Alla var överens om att det var till stor hjälp att ha en mall och att deras texter blev mycket ”proffsigare” med hjälp av mallen och sambandsorden.

Vad har vi tränat och lärt oss under lektionen:

 • sökläsning
 • närläsning
 • jämföra likheter och skillnader
 • begrepp
 • skriva

…och lärt oss ännu mer fakta om världsreligionerna!

 


Prenumerera på nya blogginlägg