Textkopplingar – kan man synliggöra dem?

Just nu undervisar jag våra 1-2:or om textkopplingar. Att göra textkopplingar är att göra en slags inferenser, eftersom du aktiverar din egen bakgrundskunskap och erfarenhet och kopplar det till texten.

Lektionerna har gått till så att jag högläser en noga utvald text. Först brukar jag läsa igenom hela texten en gång. Sedan läser jag den en gång till och då stannar jag upp och berättar om mina kopplingar. Därefter får eleverna berätta om de har fått någon koppling till texten de hörde. Vi pratar ofta om ”att läsa är att tänka” och jag uppmanar eleverna att lyssna efter sina tankar när de läser.

 

Nu har vi tagit nästa steg i undervisningen och det är våra ”kopplingslistor” som sitter uppe på klassrumsväggen. Jag uppmuntrar eleverna att när helst de läser och får en koppling, skriva upp den på listan, allt för att synliggöra tankarna både för mig och för sig själv.

Den som vill veta mer om hur och varför man ska undervisa om textkopplingar kan läsa mer om detta i böckerna ”Tankens mosaik” av Keene och Zimmerman (2003)  och  ”Aktiv läskraft – mellanstadiet” av Barbro Westlund (2015). Det är även ur boken ”Tankens mosaik” som jag har hämtat idén med listor på klassrumsväggen.

 

Kolla gärna in Susanne Nystedts film om kopplingar!

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Lässtrategier – del II

I ett tidigare inlägg skrev jag om elevernas egna lässtrategier som de använder när de kommer till något i texten de inte förstår. Idag fortsatte vi att prata och använda dem, när de arbetade självständigt med ett arbetsblad som handlade om sammansatta ord. Jag uppmanade dem att använda några av strategierna (inklusive, fråga en kompis) innan de frågade mig om hjälp. Då upptäckte de ganska snabbt att det inte gick att använda alla strategierna till just den här texten. Till exempel fungerar inte ”hoppa över” när det är en instruktion till en uppgift man ska läsa. Vi fick då en diskussion om att man använder olika strategier beroende på vilken text man läser.

image


Prenumerera på nya blogginlägg

Lässtrategier – fråga först eleverna hur de gör!

I 2:an arbetar vi just nu med lässtrategier och framför allt med strategier som handlar om hur man kan göra om man inte förstår det man läser.

Jag började med att fråga eleverna:

När du läser och kommer till något du inte förstår, vad gör du då?

Frågan hade jag bakat in i en intervju om läsning som jag har gjort med alla 2:or. Intervjun har jag översatt från en bok som heter Reading Miscue Inventory, men jag har gjort om den så att den ska passa mig bättre.

När jag hade intervjuat alla elever, skrev jag ner deras svar och satte upp på väggen i klassrummet. Vi gick igenom deras strategier och sedan fick de genast pröva dem.  Jag bad dem ta en bok sedan fick de välja ut vilka strategier de skulle prova att använda om de stötte på något de inte förstod eller inte kunde läsa.

image

Eleverna var mycket engagerade och ville inte sluta läsa, för de ville pröva alla strategier, speciellt dem som de inte själva hade prövat tidigare.

Om man vill läsa mer om hur man kan synliggöra elevernas egna lässtrategier, kan man läsa  om det i boken Kiwimetoden, av Anne-Marie Körling.


Prenumerera på nya blogginlägg

Boktips – Läsa och förstå

Jag har fått låna en fin liten bok av en kollega (tack Lena!). Den heter Läsa och förstå – Arbete med läsförståelse i tidig läs- och skrivinlärning och är skriven av Helena Eckeskog.

Den vänder sig främst till lärare i f-klass och grundskolans tidigare år, men jag tror även att lärare som undervisar i svenska som andra språk kan ha glädje och nytta av den.

image

Boken har en teoretisk del och en praktisk del, där man får många förslag på hur man kan arbeta med både skönlitteratur och faktatexter. Det finns även förslag på hur man kan arbeta med den tidiga skrivinlärningen.

Jag har än så länge bara skummat igenom boken, men jag fastnade direkt för ett citat (s 75-76), som handlar om lästrategier och hur viktigt det är att de inte får för stor fokus i undervisningen.

Texten ska stå i centrum och inte bli ett redskap för att lära sig strategierna. Strategierna ska eleverna lära sig för att få verktyg för att läsa olika typer av texter. Om symboler för olika lässtrategier används ska de inte vara centrala för arbetet och något som måste läras in.

 


Prenumerera på nya blogginlägg