Språkutveckling pågår!

I det här inlägget tänker jag berätta hur en dag i f-klass kan se ut när vi fokuserar på språkutveckling. Här beskriver jag kort varje lektionspass. Vi har så klart rast och lunch och lite annat där emellan, som jag inte skriver om här.

Vi började dagen med att sjunga några olika sånger. När vi sjunger försöker jag medvetet artikulera extra noga, så att eleverna hör orden ordentligt i sångerna. 

En sång vi har sjungit mycket är ”Vanten” som är en dikt av Lena Sjöberg.

Därefter blev det stationer. Idag var det fyra stationer med tre elever i varje grupp. En station spelade ett alfabetsspel, där man skulle lyssna efter första bokstavsljudet. En station var att läsa böcker (jag väljer böcker som vi har jobbat med under andra lektioner). En station var iPad (alla hade varsin), där eleverna valde mellan olika appar, som alla tränar språkljuden på olika sätt. Och en station var vanligt memory. Eleverna var på varje station i ca 10 minuter, innan de bytte. Efteråt pratade vi om vilken station de gillade bäst/sämst och hur samarbetet fungerade.

En annan lektion vi hann med idag är det jag kallar ”Vilken ordning?”. Den här uppgiften går ut på att tillsammans i grupp lägga bilder (ur en bok) i rätt ordning. Här tränar eleverna på berättelsestruktur och att komma överens. Jag hade kopierat bilderna, sedan fick de tillsammans bestämma i vilken ordning bilderna ska vara. Efteråt högläste jag boken. Boken finns sedan i klassrummet att läsa eller att låna hem. Jag använder mig av böcker med tydliga bilder, tydlig röd tråd och där det finns en till två meningar till varje bild.

Sista lektionen för dagen var korsord med bilder. Eleverna arbetade enskilt men de fick gärna fråga/samarbeta med en kompis.

Mitt huvud exploderar!

Vi har jobbat språkutvecklande med storboken Mitt sår av Anne-Marie Körling. På sin blogg har Anne-Marie skrivit om hur hon arbetar med boken och jag har hämtat inspiration därifrån och även pratat med Anne-Marie om bokens upplägg. Här kommer en kort beskrivning av hur vårt arbete med boken blev (och det är inte färdigt ännu, men det här det vi har gjort hittills).

Innan vi läste boken har vi pratat en del om kroppen och då framför allt om blåmärken och blod, eftersom vi fokuserar på bokstaven B (vi har ett spöke som heter spöket Blue).

Vi läste boken under två lektionspass (som jag delade upp under två dagar). Första dagen hann vi ungefär halva boken. Det finns mycket att titta på och fundera kring och jag ville inte hasta igenom boken. Vi läste dessutom orden flera gånger, letade efter speciella bokstäver och kollade ord som återkom på varje sida.

När vi hade läst klart boken frågade jag dem om det fanns något de tyckte man kunde behöva plåster för. Först blev det svar som skrubbsår och skärsår. Sedan hjälpte jag dem att utvidga tanken och pröva om man till exempel kunde ha plåster mot dåligt väder? Eleverna kom genast igång och de ville aldrig sluta. Jag hade förberett en mall och jag skrev ner alla deras förslag.

Nästa dag fick alla en egen lista att skriva på. Några skrev tillsammans, några skrev enskilt, några ville skriva av vår gemensamma lista och några hittade på nya förslag. Några behövde lite hjälp, några behövde mycket hjälp – men alla skrev utifrån sin förmåga. Luften dallrade av koncentration och till slut utbrast en elev:

– Fröken! Mitt huvud exploderar!

Då förstod fröken att det var dags att runda av och låta de små skribenterna ta paus och gå ut på rast.

”Med dessa ord”

I boken Språkutvecklande SO-undervisning  av Maria Wiksten och Björn Kindenberg  finns det en aktivitet som kallas ”Med dessa ord”. Eleverna ska i par eller i en liten grupp försöka förklara ord för varandra genom att använda vissa givna ord. Man får inte börja gissa förrän alla ord i förklaringen har använts.  

Meningen med aktiviteten är att träna på ämnesspecifika begrepp, både genom att få lyssna och gissa, men även att bli ”tvingad” att använda specifika ord när du muntligt ska beskriva.

Mina elever går bara i 3:an och boken vänder sig till högstadiet, men jag tror att just den här övningen fungerar bra även i min klass. Vi ska prova övningen efter att vi har jobbat med olika begrepp som FN, barnkonventionen, demokrati och val.

Eleven ska förklara ordet Barnkonventionen genom att använda förklaringarna som står under under ordet.