En Tala-Lyssna-Läsa-Skriva-Tänka-lektion!

Så här såg upplägget ut, på 4-5:ans SO-lektion idag. Jag känner mig extra nöjd, eftersom vi fick med både tala, lyssna, läsa, skriva och tänka. Det är en slags ramlektion, som kan användas i flera ämnen, inte bara SO.

Vi började med ca 7 minuters eget skrivande utifrån en fråga som hängde ihop med förra veckans innehåll.
Eleverna fick stöttning genom en enkel skrivmall: Jag tycker…därför att…
Därefter läste alla upp vad de skrivit och diskussioner runt det.

Sedan hade vi ett läspass (ur vår Samhällskunskapsbok UPPTÄCK SAMHÄLLE,) där jag slumpade fram läsparen ( de är vana, för jag har gjort så sedan de gick i 1-2:an). Eleverna använde post-it-lappar för att markera i texten när de lärde sig något nytt och om de hittade oklarheter eller nya ord (här kan du läsa mer om hur det går till: Kontrollera sin egen läsprocess).

Efter läsningen fick alla som hade post-it-lappar berätta om dem och så hade vi diskussion kring det.

Som avslut på lektionen lekte vi en slags ordlek som eleverna älskar. Övningen går ut på att befästa ord och begrepp. Idag använde jag ord/begrepp ur texten som vi läste tidigare. Eleverna delades in i två lag och en ur varje lag satt med ryggen mot mig. Jag skrev upp ett ord/begrepp i taget på en skylt/tavla (idag använde jag en miniwhiteboard, ibland har jag förberett en PP). Sedan skulle gruppen förklara ordet för sin lagmedlem så snabbt som möjligt. Den som kom på ordet först vann poängen.

 

I den här filmen från NC kan ni se en grupp elever som leker just denna lek.


Prenumerera på nya blogginlägg

Tala – lyssna – läsa – skriva

Jag har under lovet stannat upp och tittat tillbaka på delar av min undervisning  utifrån en checklista av Pauline Gibbons (hittade den på Anna Kayas blogg: Ny i svenska skolan). Listan är tänkt att ha när man planerar in ett nytt arbetsområde, men det går ju lika bra att använda den som ett utvärderingsinstrument.

Jag ritade upp en enkel mall och gick igenom de fyra delarna (med hjälp av Gibbons frågeställningar) utifrån två  punkter:

  • Det här gör jag!
  • Hur går jag vidare?

(Här är en länk till ett dokument som jag gjorde efteråt, inför kommande utvärderingar. Var så god att använda: Utvärderingsmall)

Det blev tydligt och konkret vad jag har gjort hittills och vad jag måste komplettera i undervisningen för att få mer balans mellan de fyra delarna. Ett enkelt sätt att få syn på vad man gör och vad man behöver göra mer av!

 

B04DgISIYAIIH44


Prenumerera på nya blogginlägg